Благодарственная молитва пение

Детально: Благодарственная молитва пение - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Читайте так же:  Молитва ночью перед экзаменом

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

благодарственные молитвы слушать онлайн

Благодарственные молитвы по Причащении. Часть 1

Благодарственные молитвы по Причащении. Часть 2

Благодарственные молитвы по Причащении

Благодарственные Молитвы по Святом Причащении

«БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА» читает ВАЛЕНТИНА КОЗАР

Окончание благодарственных молитв (Литургия св. Григория Двоеслова)

Благодарственные молитвы по Причащении.mp3

Окончание благодарственных молитв (Литургия св. Василия Великого)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

14. Молитвослов РПЦ

Окончание благодарственных молитв, если совершалась Литургия св. Василия Великого

Благодарственные молитвы по святому Причащению.

15. Молитвослов РПЦ

Окончание благодарственных молитв, если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров (Литургия св. Григория Двоеслова)

Андреева Оксана — Благодарственная Молитва (чит. В.Козар)

5 Благодарственные молитвы по Святом Причащении

читает о.Илиодор (Гайриянц)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

игумен Иннокентий (Ольховой)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

благодарственные Господу Богу

по святом причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Молитвы после Причастия

Целитель наш Пантелеимон

8 Благодарственные молитвы по святом причащении

Иеромонах Амвросий Тимрот

Благодарственные молитвы после святого причащения на церковнославянском языке

Молитвы Благодарственные по Святому Причастию

к св. Причащению

Молитвы и каноны

Последование ко святому Причащению

Благодарственные молитвы по святом причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

протоиерей Борис Глебов

Благодарственные молитвы после Святого Причащения (Литругия Преждеосвященных Даров)

Благодарственные молитвы по святом причащении

13. Молитвослов РПЦ

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Готовясь к Причастию

Хор Храма Вознесения Христова

Заамвонная молитва. Благодарственные молитвы

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святому Причащению слушать онлайн

Благодарственные молитвы по Причащении. Часть 2

Благодарственные молитвы по Причащении. Часть 1

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные Молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Причащении

Благодарственные молитвы по святому Причащению.

Благодарственные молитвы по Причащении.mp3

5 Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

игумен Иннокентий (Ольховой)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

13. Молитвослов РПЦ

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

по святом причащении

8 Благодарственные молитвы по святом причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Хор храма святого Феодора Ушакова

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

читает о.Илиодор (Гайриянц)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Акафист благодарственный по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

иеродиакон Пахомий (Брусков)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Молитвы благодарственные по святом Причащении

Подворье Свирского монастыря

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Молитвы Благодарственные по Святому Причастию

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) и иеродиакон Илиодор (Гариянц)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Храм Живоначальной Троицы в Листах

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные молитвы после святого Причащения

7-Благодарственные молитвы по Святом Причащении

иеродиакон Пахомий (Брусков)

04 Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарств.молитвы ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Благодарственные молитвы по святом причащении

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Благодарственные молитвы по Святом Причащении (online-audio-converter.com) (2) (1)

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Последование благодарственнаго и молебнаго пения ко Господу Богу, певаемаго в день Победы в Великой Отечественной войне

Диакон: Б лагослови́, Влады́ко.

Иерей возглашает: С ла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: А ми́нь.

Диакон: М и́ром Го́споду помо́лимся: до прошения: О пла́вающих:

К обычным прошениям присоединяем особая:

О е́же испра́витися моли́тве на́шей сей, я́ко кади́лу пред Спаси́телем на́шим Бо́гом, и прия́тися сей же́ртве серде́ц и усте́н, испове́дающихся Го́сподеви в день спасе́ния, услы́шавшему нас в день печа́ли, Го́споду помо́лимся.

О е́же непреобори́му и победи́тельну всегда́ над враги́ Оте́честву бы́ти, и мир и сла́ву утверди́ти в земли́ на́шей, Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́ти нам благода́ть от ны́не и до ве́ка ве́рою и любо́вию возвеща́ти спасе́ние и си́лу и Ца́рство Бо́га на́шего и о́бласть Христа́ Его́, пода́вшему стране́ на́шей си́лу и возда́вшему нам ра́дость спасе́ния Своего́, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам:

З аступи́, спаси́, поми́луй:

П ресвяту́ю, Пречи́стую:

Возглас: Я́ ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва:

Посем: Б ог Госпо́дь, и яви́ся нам: со стихами.

Б лагода́рни су́ще, недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих на нас бы́вших, сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

С паси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

В збра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Диакон: В о́нмем.

Иерей: М ир всем.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: П рему́дрость, во́нмем.

Чтец: П роки́мен, глас 4:

Г оспо́дь кре́пость лю́дем Свои́м да́ст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Стих: П ринеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сла́ву и че́сть.

Апостол ко Ефесеем, зачало 233.

Евангелие от Матфея, зачало 98-99 (сборное).

Р ече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: услы́шати и́мате бра́ни и слы́шания бранем. Зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо всем сим бы́ти, но не тогда́ есть кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́к и ца́рство на ца́рство, и бу́дут гла́ди и па́губы, и тру́си по ме́стом. Вся же сия́ нача́ло боле́знем. Бу́дет бо тогда́ скорбь ве́лия, якова́ же не была́ от нача́ла ми́ра досе́ле, ниже́ и́мать бы́ти. И а́ще не бы́ша прекрати́лися дни́е о́ны, не бы у́бо спасла́ся вся́ка плоть. Избра́нных же ра́ди прекратя́тся дни́е о́ны.

Читайте так же:  Молитва чтобы найти потерянную вещь на улице

По Евангелии ектения: Р цем вси:

По Е ще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей: присоединяем прошения особая:

Е ще́ мо́лимся, о е́же прия́ти Го́споду Спаси́телю на́шему испове́дание и благодаре́ние нас, недосто́йных рабо́в Свои́х, я́ко не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам, но и в годи́ну искуше́ния, прише́дшаго на Оте́чество на́ше и на всю вселе́нную, изба́вил ны есть, и внегда́, обыше́дше, обыдо́ша нас врази́ на́ши, яви́л есть нам спасе́ние Свое́.

Е ще́ мо́лимся о вожде́х и во́инех на́ших, на по́ли бра́ни жизнь свою́ положи́вших, от ран и гла́да сконча́вшихся, в плене́нии и го́рьких рабо́тах неви́нно уму́ченных и убие́нных, и всех Побе́ды ра́ди потруди́вшихся, я́ко да даст им Царь сла́вы в день пра́веднаго Своего́ воздая́ния жизнь ве́чную и венцы́ нетле́ния, нас же всех в ве́ре и единомы́слии утверди́т.

Е ще́ мо́лимся Тебе́ Го́споду, Бо́гу на́шему, о е́же призре́ти на, ско́рби, беды́, страда́ния, сле́зы и стена́ния люде́й Свои́х, и Ми́лостиву бы́ти и отврати́ти весь гнев Свой, пра́ведно дви́жимый на ны, и поми́ловати ны.

Возглас: У слы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш:

Хор: А ми́нь.

Диакон: Г о́споду помо́лимся.

Хор: Г о́споди, поми́луй.

Иерей же со всею церковию со всяким вниманием и умилением глаголет молитву сию велегласно:

Б о́же Вели́кий и Непостижи́мый, спаса́яй погиба́ющия, животворя́й ме́ртвыя,/ вся творя́й по во́ли Твое́й, и ди́вным Твои́м про́мыслом управля́яй вся́ческая!/ Приклони́ у́хо Твое́ с высоты́ святы́я Твоея́ и приими́ от нас, смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х,/ се́рдцем и усты́ возноси́мая Тебе́ благода́рственная сия́ моле́ния, испове́дания и славосло́вия.

Я ко не по беззако́нием на́шим сотвори́л еси́ нам, Го́споди, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л еси́ нам./ Ты глаго́лал еси́ дре́вле сыново́м Изра́илевым, я́ко, а́ще не послу́шают гла́са Твоего́ храни́ти и твори́ти вся за́поведи Твоя́,/ наведе́ши на них язы́к безсту́ден лице́м, и́же сокруши́т их во градех их, до́ндеже разоря́тся сте́ны их./ И мы ве́дехом, я́ко испо́лнился глаго́л сей стра́шный на наро́де на́шем./

Н о Ты, Го́споди Бо́же, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый и И́стинный/ и пра́вду храня́й и творя́й ми́лость, ми́лостию ве́лиею поми́ловал еси́/ и, посети́в жезло́м непра́вды на́ша, уще́дрил еси́ нас побе́дою на сопоста́ты./ Те́мже утверди́ся се́рце на́ше в Го́споде на́шем,/ вознесе́ся рог наш в Бо́зе на́шем, возвесели́хомся о спасе́нии Твое́м./ Благодари́м Тя за избавле́ние Оте́чества от врага́ лю́таго./ Да́ждь нам, Го́споди, па́мять сего́ сла́внаго Твоего́ посеще́ния/ тве́рдо и непреста́нно име́ти в себе́,/ е́же всегда́ благодари́ти и славосло́вити:/ сла́ва Тебе́, Бо́гу, Благоде́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Лик: А ми́нь.

Диакон: П рему́дрость.

Лик: Ч естне́йшую Херуви́м:

С ла́ва, и ны́не: Г о́споди, поми́луй (трижды). Б лагослови́.

И отпуст:

В оскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, свята́го великому́ченика и Победоно́сца Гео́ргия, всех святы́х, в земли́ Росси́йстей просия́вших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Таже: В о блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м, приснопа́мятным вожде́м и во́ином за ве́ру и Оте́чество на по́ли бра́ни жизнь свою́ положи́вшим, от ран и гла́да сконча́вшимся, в плене́нии и го́рьких рабо́тах неви́нно уму́ченным и убие́нным и всем Побе́ды ра́ди потруди́вшимся, и сотвори́ им ве́чную па́мять.

По сих же: М ноголе́тия и Х ристо́с воскре́се: (трижды).

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й 1

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Перевод: Благодарны будучи, Господи, за Твои великие благодеяния, нам оказанные, мы, недостойные рабы Твои, славим, восхваляем и благословляем Тебя, благодарим, воспеваем и славословим Твое милосердие и рабски, с любовию восклицаем Тебе: «Благодетель, Спаситель наш, слава Тебе!» *

Кондак, глас 3-й 1

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Перевод: Мы, как недостойные рабы, незаслуженно сподобившись Твоих благодеяний и даров, Владыка, с усердием к Тебе обращаемся и приносим посильное благодарение и, прославляя Тебя, как Благодетеля и Творца, восклицаем: «Слава Тебе, Боже Всемилостивый!» *

Богородичен 1

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Перевод: Богородица, Помощница христианам, мы, рабы Твои, получивши Твою помощь, с благодарностью восклицаем Тебе: Радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех бед Твоими молитвами избавляй нас, Единая скорая Заступница. *

Песнь хвалебная святителя Амвросия Медиоланского 1

Молитва ко Господу 2

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Перевод: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 3

Иная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 4

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Молитва ко Пресвятой Троице святого праведного Иоанна Кронштадтского 5

О, Троице, Боже наш, про́стое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забываешь и не забудешь нас; ибо Ты Сам сказал: если и женщина забудет чадо свое – Я не забуду тебя ( Ис.49:15 ), то есть не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя.

Читайте так же:  Молитва красной нити для благополучия

Благодарственные молитвы

Благодарственные молитвы молитвы желательно читать каждый день. Благодарите Господа за каждый прожитый день, за ниспосланные вам блага, за великий дар – здоровье, за счастье детей. За все, что у вас есть на данный момент.

Слова признательности следует зачитывать как утром, так и вечером. Самое главное читать их с любовью, искренностью и верой в сердце.

Благодарственная молитва Господу Богу за помощь

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом:

возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего;

и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих:

вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек;

темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Краткая благодарственная молитва Господу Богу

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по сим приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже всещедрый.

Благодарственная молитва Господу Богу на каждый день

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе.

Благодарственная молитва Господу Богу за все

Господи, я, благодарю Тебя, за свою хорошую жизнь, наполненную ярким светом, за то, что в душе моей присутствуют прекрасные чувства, за то, что я могу проявлять милосердие и сострадание к другим.

Я славлю Тебя и благодарю, за то, что прислушиваясь к Твоим наставлениям я реализую все самые заветные мечты.

Я благодарю Тебе за ниспосланную Тобой свою плодотворную жизненную тропу и за возможность выполнить свое предназначение.

Я благодарен Тебе за то, что в моей семье царит спокойная атмосфера, наполненная любовью и взаимопониманием, за то, что в дом мой приходят только искренние и добрые люди.

Благодарю Тебя за все блага, которые Ты мне даруешь в этой жизни.

Я радуюсь жизни, и принимаю окружающий мир с открытой душой.

Верую, что ты поможешь мне идти по верному пути и наполнишь меня своей великой мудростью.

Благодарственная молитва Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбие — неизмеримая пучина!

Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам.

Как Господа, Владыку и Благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим!

Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях.

И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, благим и единосущным Твоим Духом.

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

Иже отблагодарих и восславих Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный.

Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа.

Славен будь в Господе, ангеле!

Благодарственная молитва Святой Троице

Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!

Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония.

Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи, и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши.

Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими;

и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое.

Благодарственная молитва Пресвятой Богородице

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием:

радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Благодарственные молитвы перед иконой Богородицы «Всецарица»

Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!

Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди.

Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.

Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице!

Ум и руки врачующих нас благослови;

да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!

Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!

Несмь достоин, да внидеши под кров мой!

Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое.

Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!

Ты за мя упроси!

Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки.

Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу

К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением.

Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю.

Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение.

За грехи, за мысли, да за помыслы.

Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй.

От испытаний страшных огради да от смерти напрасной.

Благодарственная молитва Матроне Московской

Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Благодарственная молитва по окончании дела

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе.

Благодарение в день рождения

Господи Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого.

От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни.

Читайте так же:  Молитва в болезнях а младенце

Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему.

Продли и еще милости Твои мне, грешному;

продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и в согласии со всеми ближними.

Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удовлетворению нужд моих потребно.

Наипаче же очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в мире сем жизни, перейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства Твоего Небесного.

Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей.

Благодарственные молитвы Господу и святым

Благодарственные молитвы — это слова, исходящие из самых глубин нашего сердца, адресованные Господу и Святым в благодарность за право на счастливую и спокойную жизнь.

Чаще всего, когда в нашей жизни все складывается удачно и беды обходят нас стороной, мы принимаем это как должное. Но с приходом неприятностей печаль накрывает нас с головой. В такие минуты мы стремимся обратиться в молитвах ко всем святым и к Богу с просьбами избавить нас от страданий, вовсе позабыв о словах благодарности за постоянную помощь и поддержку Небес.

Особенности благодарственных молитв

Каждый верующий человек должен понимать, что счастье, радость и удача — это подарок Господа за наши благочестивые и добрые поступки, а несчастья, беды и невзгоды — наказание за наши грехи. Чтобы избежать расплаты за греховные проступки, необходимо не только просить о помощи, но и молиться о прощении и опущении грехов.

Следует помнить, что как бы вам ни было тяжело в жизни, ни в коем случае не стоит забывать о благодарности Господу и всем святым за ваше крепкое здоровье, за счастливую дружную семью, за доброту в сердце и покой в душе. Ведь счастливая жизнь — это полная самоотдача. Выражение благодарности Богу и святым в молитвах должно стать полезной привычкой, которая в дальнейшем изменит вашу судьбу. Чем вы ближе к Господу, тем дальше от вас все мирские несчастья.

Для благодарности Богу и всем святым необходимо читать специальные молитвы, которые несут в себе благодарственный характер. День, начатый со слов признательности, автоматически становится временем счастья, возможностей и удачи. Ведь простое спасибо, адресованное Господу и Его угодникам, очищает душу, придает силу, заряжает светом и настраивает на позитивный лад.

Благодарственная молитва Господу

Слова признательности следует зачитывать как утром, так и вечером. Самое главное читать их с любовью, искренностью и верой в сердце. Благодарность Господу звучит так:

«Господь наш Бог, преклоняемся пред Тобой в словах благодарности! Ты — Отец наш, Создатель всего живого, а мы — рабы Твои! Говорим спасибо Тебе за все дары щедрые, что привносишь Ты в жизни наши! Ты — сила наша, Ты — опора наша, Ты — воля и дух непоколебимый в нас! Благодарю за пищу, что даруешь Ты нам изо дня в день, благодарю за защиту от врагов и несчастий! Спасибо, Господи, что даровал нам жизнь и что остаешься с нами, помогая в трудные дни нашей жизни! Прости нас за грехи наши, очисти сердца наши от ненависти, сохрани чистоту наших душ и не дай утратить силы, дабы шли мы по пути духовному до конца дней мирских наших! Лишь Ты один, Господь, способен укрыть нас от всех бед и подарить лучшую жизнь в вечности! Благодарим Тебя, Боже, за семью, что на земле поддержкой служит, за друзей верных и за все блага, что дарованы Тобой нам на этой земле! Восхвалять Тебя будем вечно! Ты — сердце наше, Ты — любовь наша! Прими слова благодарности неподдельные и вовек не покидай нас, Отец наш! Аминь. Аминь. Аминь».

Молитва благодарности к Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель, наставник и защитник, приставленный к нам Свыше, тоже нуждается в искренних молитвах и словах благодарности, ведь Он охраняет нашу жизнь, личное счастье и благополучие, заслоняя от дурного влияния. Молитва Ангелу-Хранителю звучит так:

«О, Творец наш Великий! Благодарствую Тебе за то, что даровал вместе с жизнью моей мне Ангела-Хранителя! Позволь прочесть молитву Ангелу своему в благодарность за его заступничество! Спасибо Тебе, мой святейший Ангел Защиты! Тебе я приношу слова благодарности от всего сердца своего! Благодарю Тебя, мой Заступник, за помощь, что оказываешь Ты мне каждый день! За то, что всегда Ты за моей спиной, оберегаешь меня. Ты — моя опора и моя поддержка! Спасибо за свет, которым озаряешь путь мой к праведности! Благодарю Тебя, моя надежная защита, за присутствие Твое в жизни моей, за милосердие и доброту! Я благодарен(а), что уберегаешь меня от деяний греховных. Не покидай меня до последних минут жизни моей на земле! Стань моим проводником в Царствие Божие, когда завершу я путь земной. Любовь моя к Тебе и благодарность растет в душе и сердце моем день за днем! Аминь».

Молитва святым угодникам Божьим с благодарностью

При различных жизненных обстоятельствах мы молимся разным святым, но благодарность за их помощь можно выразить одной молитвой, озаряющей светом наши души. Нет верующего, которому в трудные минуты не помогли святые угодники Божии, поэтому необходимо поблагодарить их за Небесное покровительство, прочитав молитву:

«О, великие святейшие угодники Божии! К Вам обращаюсь с молитвой, но не помощи прошу, что оказываете Вы мне в тяжкие минуты жизни. С благодарностью к Вам молитву обращаю. Вы — заступники мои, вы — поддержка всего народа земного. Молю о прощении грехов наших, злобы нашей и слабостей. Спасибо Вам, благочестивые угодники, за жизнь в мире и согласии, за счастье и благополучие семейное, за спокойную жизнь без нужд и печали. Не перестанем восхвалять имена Ваши и посылать Вам слова благодарности. Отныне и во веки веков. Аминь».

Благодарственная молитва Богородице

Пресвятая Богородица — заступница каждой молящейся души, скорая сподручница и покровительница обездоленных. В молитвах к Божией Матери ежедневно обращается не одна тысяча человек, прося Ее о самом сокровенном. Как и любая мать, Дева Мария хочет услышать, что с Ее чадами все в порядке, что помощь Ее пришлась кстати. Обязательно прочтите слова благодарности, обращенные к Ней:

«О, Пресвятая Дева Мария! Царица земли и небес! Мать Спасителя нашего! Ты — надежда наша, опора наша и поддержка! В Тебе утешение наше! Благодарю Тебя, о Пречистая Дева, за деяния светлые, за исцеление недугов души и тела, за сострадание к нам Твое, за избавление душ наших от злобы, печали и помыслов дурных! В Тебе — бессмертие, сила и любовь вся! Прошу, прими от меня слова благодарности к Тебе! Спасибо, Святая Дева, что молишься Ты перед Господом за душу каждого! Благодарю Тебя за спокойствие и свет в душе моей, за здоровое тело и ясные, добрые мысли! Да прибудет со мной сила Твоя до конца пути моего! Никогда я не устану прославлять имя Твое святейшее, и в словах благодарности Тебе молитва моя звучит. Аминь».

Совсем не обязательно читать уже готовые благодарственные молитвы. Сказать слова благодарности можно и от себя. Главное — раскрыть свое сердце и душу в момент прочтения такой молитвы, покаяться за все грешные поступки. Скажите спасибо Всевышнему и святым за все, что есть в вашей жизни, за все, в чем вы им благодарны.

Читайте так же:  Краткие вечерние молитвы на сон грядущий читать

Лучшее время для прочтения благодарственных молитв — утро. Позаботьтесь о том, чтобы вас никто не отвлекал во время молитвы. Важно правильно донести слова благодарности до Господа и всех святейших, чтобы услышаны были ваши искренние молитвы. Самое главное — молитвенное спасибо следует читать не только после просьбы о помощи, но и тогда, когда в вашей жизни все хорошо. Помните: в словах благодарности заключается ваше истинное счастье и прощение. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств. Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную. Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля. Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Молитва 4-я

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó. Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Благодарственная молитва пение
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here