Истигфар деген эмне Истигфардын сөздөрү

Детально: Истигфар деген эмне Истигфардын сөздөрү - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Кыйынчылыктан кутулуу үчүн эмне кылуу керек?

Суроо: Кыйынчылыктан кутулуу үчүн эмне кылуу керек?

Кыйынчылыктан кутулуу үчүн себептерге жармашуу керек. «Мээнет кылбастан дуба кылган адам куралсыз согушка кирген адам сыяктуу” деген маанидеги хадиси шариф себептерге жармашууну буйрук кылууда. Курани каримде: «Ар кыйынчылыктан кийин бир жеңилдик бар”, —деп билдирилүүдө. Кыйынчылыктардан кутулуунун да чарасы бар. Эч качан убакытты бош өткөрбөй, пайдалуу бир иш менен алектенүү керек. «Сабыр — кутулуунун ачкычы” деген сөзгө ылайык бир иш менен алектенип, сабыр кылып, кыйын абалдан жол таап чыгуу керек.

Психолог доктурлар кыйынчылыктын негизги чарасынын бир иш менен алектенүү экендигин айтышууда. Адам өзүнө жаккан бир иш тапса жеңилдейт. Айрыкча, руханий жактан айрым дубаларды окуу да өтө пайдалуу.

Хадиси шарифтерде айтылды:

«Күндө эртең менен жана кечинде жети жолу «Хасбийаллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува Рабб-ул аршил азим” дубасын окуган адам дүнүйө жана акырет кыйынчылыктарынан кутулат.” [ Ибни Сунни ]

«Ла хавла ва ла куввата илла биллахты окуу 99 дартка даба. Булардын эң жеңили кыйынчылык.” [Хаким]

«Башына бир кыйынчылык келгенде «Бисмиллахиррахманиррахим вала хавла вала куввата илла биллахил алиййил азим” деген адамды Аллаху таала кайгы жана балээлерден коргойт.” [Дайлами, Ибни Сунни]

«Ырыскыга жеткен адам көп Алхамдулиллах десин. Ырыскысы азайган адам көп истигфар кылсын. Таарынып кайгыланган адам ла хавла вала куввата илла биллахи десин.” [Байхаки, Хатиб]

«Кыйынчылыкка туш болгон жана карыз болуп калган адам миң жолу «Ла хавла ва ла куввата илла биллахил алиййил азыим” десе Аллаху таала иштерине жеңилдик берет.” [ Шир ’ а ]

«Кыйынчылыкта «Хасбуналлах ва нимал-вакил” деп айткыла!” [ И. Мардавайни ]

«Ясин сүрөсүн окуган адамдын кыйынчылыгы кетет.” [Дайлами]

«Ла илаха иллаллах кабла кулли шай’ин, Ла илаха иллаллах ба’да кулли шай’ин, Ла илаха иллаллах йабка Раббуна ва йафни куллу шай’ин» деген адам кыйынчылыктан кутулат.” [Табарани]

«Жума намазынан кийин Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн жети жолу окуган адам бир жума кыйынчылык, балээ жана кайгылардан кутулат.” [ И. Сунни ]

«Кыйынчылыкка туш болгон адам 7 жолу «Аллах, Аллаху Рабби, ла ушрику бихи шай’а» деп айтсын!” [ Насаи ]

«Кыйынчылыкта «Аллах, Аллах Раббуна ла шарикалах” деп айткыла!” [Байхаки]

Кыйынчылыктан кутулуу үчүн Аллаху таалага чын дилден жалбарып, 14 сажда аятын [жатка, өйдө туруп] окуп, ар биринен кийин дароо сажда кылуу керек. (Нур-ул-изах)

«Бисмиллахиррахманиррахим ва ла-хавла ва ла-куввата илла биллахил алиййил азыим” дубасын окуу нерв ооруларына жана бардык кыйынчылыктарга жакшы болот.

Имам Жафар хазреттеринин кыйынчылыкка туш болгондо окуп, кыйынчылыктан кутулган дубасы төмөндөгүдөй:

«Йа уддати ында шиддати, ва йа гавси ында курбати! Ухрусни би-айникаллати ла танаму вакфини бирукника аллази ла йураму.”

«Кыйынчылыкта таянычым, кайгыда жардам берүүчүм, дайым көрүп турган Раббим, мени коргой көр, чексиз кудуретиң менен жардам бере көр!

Хасан Басри хазреттерине жетишсиздиктен, кедейликтен, баласыздыктан арызданып келишти. Баарына тең истигфар кылгыла деп айтты. Себебин сурашканда төмөндөгү маанидеги аяттарды окуду:

«Кечиримдүү болгон Раббиңерге истигфар кылгыла (кечирим сурагыла)! Силерге асмандан мол жамгыр жиберсин, силерди дүйнө-мүлк жана перзенттер менен кубаттап, силер үчүн бакчаларды жана соолубас дарыяларды берсин.” [Нух сүрөсү, 10-12]

Бир хадиси шарифтин мааниси:

«Истигфарды уланткан адамды Аллаху таала ар түрлүү кыйынчылыктан, кайгы-капачылыктан, дарттан, тардыктан куткарып, кененчиликке жеткирет жана күтпөгөн жерден ырыскы берет.” [Насаи, Абу Давуд, Ибни Мажа]

Чөнтөккө алтын салып жүрүү дагы кыйынчылык үчүн пайдалуу. Садага берүү жана 70 жолу «Астагфируллах мин кулли ма карихаллах” деп айтуу кыйынчылыкты кетирет. Бул истигфардын мааниси: «Эй, Рабби! Сен ыраазы болбогон нерселерден эмне кылган болсом бардыгын кечире көр, кылбагандарымы да кылуудан коргой көр.”

Кыйынчылыкта төмөндөгүлөрдү кылуу да жакшы болот. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылды:

«Садага берүү аркылуу кыйынчылыктардын алдын алгыла.” [Дайлами]

«Тарак колдонуу кыйынчылыкты кетирет.” [Дайлами]

«Жыпар жыт жана таза кийим кыйынчылыкты азайтат.” [Бостан]

«Даараттан ашып калган сууну ичүү кыйынчылыкты кетирет.” [Дайлами]

«Агат шакек колдонуу кыйынчылыкты кетирет.” [Укайли]

«Башкасынын кыйынчылыгын кетирген адамдын кыйынчылыгы кетет.” [И. Ахмед]

«Кыйынчылыкка туш болгондо дубам кабыл болсун деген адам молчулук кезде көп дуба кылсын.” [Тирмизи]

«Эң жогору ибадат — кыйынчылыкка сабыр кылуу.” [Тирмизи]

Курани каримде дагы мындай деп билдирилди:

«Сабыр жана намаз аркылуу Аллахка сыйынып, жардам сурагыла.” [Бакара сүрөсү, 45]

«Эй, ыйман келтиргендер! Сабыр жана намаз аркылуу Аллахтан жардам сурагыла! Анткени, Аллах, албетте, сабыр кылгандар менен бирге.” [Бакара сүрөсү, 153]

» (Туура окулган) Намаз мункар жана фахштан (адепсиздиктен, акылга жана динге тура келбеген баңгизат, ичкилик, зина, ливата сыяктуу ар түрлүү жамандыктан, күнөөдөн) кайтарат.” [Анкебут сүрөсү, 45]

Ар кыйынчылыктын дарысы — беш маал намазды туура окуу. Намаз туура окула турган болсо бардык кыйынчылыктарды жок кылат.

Суроо: Төрт миң жолу Аллах исм-и шарифин айтып, өзүнө үйлөгөн адамдын кыйынчылыктан кутула тургандыгы чынбы?

Суроо: Жаным сыгылып турат деп айтуу жаизби?

Жаиз. Жаны сыгылган адамдын калима-и тамжидди айтуусу жакшы болот. Бир хадиси шарифтин мааниси:

«Ла хавла ва ла куввата илла биллахил алиййил азыимди” окуу 99 дартка даба болот. Булардын эң жеңили кыйынчылыктан кутулуу.” [Абу Нуайм]

Суроо: «Кыйынчылыктардан кутулууну каалоо өлүмдү каалоо маанисине келгендиктен жакшы эмес. Анткени, мусулман кыйынчылыктардан өлгөндө гана кутулат” деген сөз жаңылыш эмеспи?

Ооба жаңылыш. Аллаху тааладан ар дайым чын ден-соолук жана бакыт-таалай тилөө керек жана бардык кыйынчылыктардан кутулуу үчүн дуба кылуу керек. Ушуга карабастан кыйынчылык келсе сабыр кылып, кутулуу үчүн да дуба кылып, себептерге жармашуу керек. Жогорудагы хадиси шарифтерде да белгилүү болгондой кыйынчылыктан кутулууну каалоо динибиздин буйругу болуп саналат.

Тообо истигфар кантип кылынат?

Суроо: Тообо истигфар деген эмне, ал кантип кылынат?

Истигфар кылуу «астагфируллах” деп айтуу болуп саналат. Тообо бул — харам болгон бир ишти кылгандан кийин катуу өкүнүп, Аллаху тааладан коркуу, кайра ал харам ишти кылбоого ниеттенүү, чечим чыгаруу. Хадиси шарифтерде айтылды:

«Тообо күнөөдөн кийин кайра ал күнөөнү кылбоо дегенди билдирет.” [И. Ахмед]

Күнөөдөн кийин дароо тообо кылуу — фарз. Тообону кечиктирүү да чоң күнөө. Ошондуктан, ага да айрыкча тообо кылуу керек. Курани каримде мындай деп билдирилди:

«Аллахка тообо кылгыла!” [ Нур сүрөсү, 31 ]

«Аллаху таала тообо кылгандарды сүйөт.” [Бакара сүрөсү, 222]

«Аллаху таалага насух тообо кылгыла!” [Тахрим сүрөсү, 8]

Насух деген сөзгө 23 маани берилген. Бул маанилерден эң белгилүүсү күнөөлөргө катуу өкүнүп, истигфар кылуу жана кайра ал күнөөнү кылбоого чечим чыгаруу. Насух тообонун эмне экенин сураган кишиге Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деп жооп берди:

«Насух тообосу бул – күнөөкөрдүн кылган күнөөсүнө катуу өкүнүүсү, Аллахтан магфират (кечирим) суроосу, андай күнөөнү кайра кылбоосу дегенди билдирет.” [Байхаки]

Истигфардын өтө көп артыкчылыктары бар. Курани каримде мындай мааниде билдирилди:

Читайте так же:  Молитва сильная здоровья мама

«Истигфар окугула! Жардам беремин.” [ Худ сүрөсү, 52 ]

«Аллаху таала күнөө кылып, кайра өкүнгөн адамды истигфар кыла электе эле кечирет.” [Табарани]

«Кичине күнөөлөрдү кыла бергенде кичинелиги жок болот. Чоң күнөөлөргө истигфар кылынса чоңдугу жок болот. [Дайлами]

«Истигфар кылган күндө 70 жолу ошол эле күнөөнү кылса муну уланткан болуп эсептелбейт» [Тирмизи]

«Күндө 70 жолу истигфар кылгандын 700 күнөөсү кечирилет.” [Байхаки]

«Истигфарды улантканды Аллаху таала дарттардан, кыйынчылыктардан куткарат. Күтпөгөн жерден ырыскы берет.” [Насаи]

«Бир момун күнөө кылганда периште үч саат күтөт, эгер ал момун истигфар кылса ал күнөөнү жазбайт.” [Хаким]

«Күнөөңөр көп болуп, асманга чейин жеткен болсо, өкүнө турган болсоңор Аллаху таала тообоңорду кабыл кылат.” [Ибни Мажа]

«Күнөөлөр жүрөктү дат бастырат, карайтат. Жүрөктөрдүн нуру бул – истигфар.” [Байхаки]

«Дарттарыңарды жана дабасын билдирейин. Дарттарыңар — күнөөлөр, дабасы болсо — истигфар.” [Хаким]

«Бир күнөөкөр истигфар кылат, анан күнөөнү кайра кылат, анан истигфар кылат. Үчүнчүсүндө кайра кылат, дагы тообо истигфар кылса, төртүнчү жолу ал күнөөнү кайра кылганда гана чоң күнөө жазылат.” [Дайлами]

«Күнөө кылууну улантып, тили менен гана истигфар кылган бирөө Раббисин мазактаган болот.” [Байхаки]

«Баары күнөө кылат. Бирок, күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы — тообо кылганы.” [Хаким]

«Күнөөлөрүнө катуу өкүнүп, даарат алып, намаз окуган жана күнөөсү үчүн истигфар кылган адамды Аллаху таала кечирет.” [Насаи]

«Кыяматта амал дептеринде көп истигфар болгон адамга сүйүнүчтөр болчун!” [Байхаки]

Пайгамбарыбыз алейхиссалам: «Астагфируллахалазыим аллази ла илаха илла хуваррахмануррахим ал-хайй-ул-каййумуллази ла-йамуту ва атубу илайх Раббигфир ли” истигфарын 25 жолу окуган адамдын бөлмөсүндө, үй-бүлөсүндө, үйүндө, жана шаарында кырсык, балээ болбойт”, —деп айтты. Бул истигфарды айрыкча ар күнү таңда жана кечинде дагы үч жолу окууга тийиш. [Күндө 25 жолу окуу керек, айрыкча, таңда жана кечинде үч жолу окуу керек] Аалымдардын көпчүлүгү шакирттерине жана перзенттерине муну окууну айтышкан жана көп пайдасын көрүшкөн. Бул ниматтарга жете алуу үчүн Ахли сүннөт ишениминде болуу жана динибиздин буйрук жана тыюуларын сактоо шарт. Итикады (ишеними) бузук болгон адамдын, бидатчылардын окуусунун пайдасы болбойт. (Маарижулхидайа)

Ахли сүннөт итикадында болуу, кул акыларын жана казаларын өтөө жана харамдардан баш тартуу шарты менен Жума күнү багымдат намазынан мурда төмөндөгү дубаны окуган адамдын бардынк күнөөлөрүнүн кечириле тургандыгы хадиси шариф аркылуу билдирилди. Дуба:

Тообону истигфардан мурда кылуу керек! Тообо — жаман нерседен баш тартып, жакшы нерсеге кайтуу дегенди билдирет. Истигфар — күнөөнүн жамандыгын көрүп, андан баш тарткандан кийин кечирим талап кылуу. Хадиси шарифте: «Өкүнүү тообо болуп саналат”, —деп билдирилди. (Хаким)

Кылынган күнөөлөрдү ар эстеген сайын истигфар кылуу керек! Күнөөлөрдү эстеген сайын истигфар улантыла турган болсо өткөн күнөөлөр кечирилет.

Тообо кыла алуу Аллаху тааланын чоң ниматтарынан бири болуп саналат. Дагы күнөө кылып койом го деген кабатыр менен тообону кечиктирбөө керек! Анткени, хадиси шарифте: «Анан кыламын дегендер куруду”, —деп айтылды. Тактап айтканда, тообону жана башка жакшы иштерди кечиктиргендер, бүгүнкү ишти эртеңкиге калтыргандар алданды, зыян кылды. (И. Газали)

Күнөө кулдун көзүнө кичине болуп көрүнүшү мүкүн, бирок, Аллахтын алдында чоң болушу мүмкүн. Кул кичине күнөөсүн чоң деп билгенде ал күнөө Аллаху тааланын алдында кичирейет. Момун ыйманы жана илими менен кичине күнөөлөрдү дагы чоң деп билет. Качан күнөө кылганда жүрөгү сыздайт. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылды:

«Момун күнөөсүн тоодой көрүп, үстүнө кулап кетүүсүнөн коркот. Мунафык болсо мурдунун үстүнө конуп кайра учуп кетчү чымын сыяктуу көрөт.” [Бухари]

Күнөө кылганын билүү

Андай болсо күнөө кылганын билүү чоң нимат. Бул адамдын ыймандуу экенин көрсөтөт. Аллаху тааланын акысы болгон күнөөлөргө тообо кылуу керек, катуу өкүнүү керек, күнөөдөн баш тартып, кафарат болушу үчүн көп сооп иш кылуу керек! Хадиси шарифте айтылды:

«Күнөө кылганда артынан аны жок кыла турган сооп иш кыл!” [ И. Газали ]

Кул акылары үчүн ээлерине жакшылык жана дуба кылуу керек! Акынын ээси өлгөн болсо ал адамды дуба менен эскерип, бала-бакырасына жана мурасчыларына жакшылык кылуу керек! Күнөөлөрү үчүн истигфар кылууну улантуу керек!

Хадиси шарифтерле айтылды:

«Истигфарды улантканды Аллаху таала бардык кыйынчылыктардан куткарат, күтпөгөн жерден ырыскы берет.” [Насаи]

Бирөө күнөө кылганда Аллаху тааланын ал күнөөнү көргөнүн билсе Аллаху таала кулунун өзүн эстегени үчун күнөөсүн кечирет. Хадиси шарифте айтылды:

«Кылган күнөөсүн Аллаху тааланын билип турганына ишенген адам күнөөсүнө тообо кылбаса дагы Аллаху таала аны кечирет.” [Табарани]

Кылган күнөөсүн Аллаху тааланын билип турганына ишенген адам Аллахка ишенет. Аллаху таалага ишенген адам күнөө кылганда күнөөсүн Аллаху таала көрүп турганы үчүн уялат жана кааласа да, каалабаса да өкүнөт. Өкүнүү болсо тообо болуп саналат. Тообо кылган адамды Аллаху таала кечирет. Хадиси шарифтерде айтылды:

«Эй, Рабби! Жакшылык кылганда куш кабар кылынган, жамандык кылганда истигфар кылгандардан кыла көр!” [Бухари]

«Жатканда 3 жолу «Астагфируллахалазыим аллази ла илаха илла хув ал-хаййал-каййума ва атувбу илайх” дегендин күнөөлөрү деңиз көбүктөрү сыяктуу көп болсо дагы кечирилет.” [Тирмизи]

«Раббим, Сени жаман сыпаттардан танзих кыламын. Жаман иштерди кылдым. Сенден башка күнөөлөрүмдү кечирүүчү жок. Мени кечире көр!” дегендин кумурскаларлардын санындай көп күнөөсү болсо дагы Аллаху таала кечирет.” [Байхаки]

«Эй, кулдарым! Коргогондоруман башка баарыңар күнөөкөрсүнөр. Менден кечирим сураганды кечиремин. Кечирүүгө кадыр экениме ишенгенди кечиремин.” [Тирмизи]

«Күнөөлөрдөн сактанбаганды Аллаху таала да [дүнүйө жана акыретте кырсыктардан] сактабайт.” [И. Хузайма]

«Момундар үчүн күндө 25 жолу истигфар окугандын жүрөгүнөн душмандык, куулук жана көралбастык чыгат. Аты олуялардын арасына жазылат. Ага бардык мусулмандардын саны канча болсо ошончо сооп берилет. Кыяматта бардык момундар: «Эй, Рабби! Бул кулуң биз үчүн истигфар окуду. Сен дагы аны кечире көр!” — деп айтышат.”

Момундар үчүн истигфар:

«Аллахуммагфир-ли валивалидаййа вали устазиййа валил-муминина вал-муминат, вал-муслимина вал-муслимат, ал-ахйа-и минхум вал-амват, бирахматика йа архамаррахимин.” [Мифтах-ун-нажат]

Күнөө кылууну уланткан адам унутчаак болот, жиндилик белгилери көрүнө баштайт, акылы да азаят. Хадиси шарифте айтылды:

«Күнөө кылгандын бир акылы кетет, кайра кайтып келбейт.” [И. Газали]

Күнөөлөрдүн бардыгы Аллаху тааланын буйругун аткарбоо болгондуктан чоң болуп саналат. Бир хадиси шарифте: «Кичине бир күнөөдөн качуу бардык жин жана адамдардын [нафил] ибадаттарынын топтомунан да жакшыраак”, —деп билдирилди. Ар бир күнөө Аллаху таалага каршы чыгуу болгондуктан чоң болуп саналат, бирок, айрымдары башкаларына караганда кичине көрүнөт. Бир кичине күнөөнү кылбоо бардык ааламдын нафил ибадаттарынан көбүрөөк сооп. Анткени, нафил ибадат фарз эмес. Күнөөлөрдөн сактануу болсо фарз. (Рыйад-ун-насыхин)

Бидат деген эмне?

Сахабалардан Анас бин Малик (радиаллаху анх) бир күнү ыйлап отурган эле. Себебин сурагандарга: «Расулуллахтан үйрөнгөн ибадаттарымдын ичинде өзгөртүлбөгөн бир гана намаз калган эле. Эми анын да өзгөртүлүп жатканын көрүп ыйлап жатам”, — деп айтат. Б.а., «азыркы адамдардын көпчүлүгү намаздын шарттарын, важибдерин, сүннөт, мустахабтарын орундашпайт, макрух, муфсид, бидаттарынан сактанышпайт. Ошондуктан ыйлап жатам”, — деп айткан. Алар – пайгамбарлардын, олуялардын, салих (чыныгы) момундардын улуулугун түшүнбөгөндөр. Алардын жолун четке кагып, жеке көз караштары боюнча ибататтарды өзгөртүп жатышат. Анас бин Маликтин (радиаллаху анх) ыйлаганын себеби – намазга кошумчаларды киргизип, кээ бир жерлерин кыскартып, өзгөртүп жатышкандарды көргөндүктөн эле. Мына ошентип, сүннөт, б.а., Исламият өзгөртүлүүдө. Сүннөттү өзгөртүү – бидат.

Читайте так же:  Молитва при женских болезнях кому

Бир хадиси шарифте: «Бир үммөт, пайгамбары кайтыш болгондон кийин динде бидат жасай турган болсо, ага окшош бир сүннөт жок болот”, — деп билдирилген. Б.а., куфурга себеп болбой турган бидат жасалса, ошол сыяктуу бир сүннөт ташталган болот.

Дагы бир хадиси шарифте: «Бидатчы бидатын таштабаганча тообо кылууну Аллах ага насип кылбайт”, —деп билдирилген. Б.а., кимде-ким бир бидат чыгарса же болбосо башка бири тарабынан чыгарылган бидатты кылып жүрсө, бул бидатты туура деп эсептеп, андан сооп күтүп жүргөндүктөн тообо кыла албайт. Бул бидаттын зыянынан же куфурга себеп боло тургандыгынан эч кандай күнөөсүнө тообо кылуусу насип болбойт.

Бир хадиси шарифте: «Аллаху таала динде бидат болгон нерсени кылган адамды ошол бидатты Аллах ыраазычылыгы үчүн таштамайынча анын эч кандай амалын (ибадатын) кабыл кылбайт”, — деп билдирилген. Б.а., акыйдада (ишенимде), амалда (ибадатта), сөздө, ахлакта бидат нерселерди кылуудан тыйылбаган адамдын ошол бидаттагы ибадаттары туура болсо да кабыл болбойт. Ибадаттардын кабыл болушу үчүн бул бидатты Аллаху тааладан коркуп, андан сооп күтүп же Анын ыраазылыгына жетүү үчүн таштоо керек.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Дагы бир хадиси шарифте: «Менден кийин үммөтүмдүн ичинде бөлүнүүлөр пайда болот. Ал кездегилер менин сүннөтүмө жана рашид халифалардын сүннөтүнө баш ийсин! Динде пайда болгон (бидат) нерселерден алыс турсун! Динде жасалган ар бир (жаңылык) өзгөрүш бидат болот. Бидаттын баары адашуучулук. Жолдон адашкандардын барар жери – Тозоктун оту”, — деп кабар берилген. Бул хадис Ислам үммөтүнүн ичине фитна (бүлүк) түшө турганынан, топторго бөлүнүп кете турганынан кабар берет. Алардын ичинде Расулуллахтын жана анын төрт халифасынын жолунда болгон жамаатты ээрчигиле деп айтат. Сүннөт – Расулуллахтын сөздөрү, бардык ибадаттары, иштери, ишеними, кулк-мүнөзү жана бир нерсени көргөндө ага тыюу салбашы.

Хадиси шарифте: «Үммөтүмдүн арасында фитне-фасат тараган кезде менин сүннөтүмө жармашкан адамдарга жүз шейиттин сообу берилет!” — деп кабар берилген. «Б.а., адамдар напсин, бидаттарды жана өз акылын ээрчип, Исламдын сыртына чыккан кезде менин сүннөтүмдү карманган адамга кыямат күнү жүз шейиттин сообу берилет. Себеби, фитне-фасат тараганда, динде чындык менен жалган нерсе аралашып кеткен кезде, Исламды кармануу – капырлар менен согушуу сыяктуу оор иш”, — деп айтылат.

Дагы бир хадиси шарифте: «Ислам гарип (эч кимисиз, көмөкчүсүз) болуп башталды. Соңунда да гарип болуп калат. Ошол гарип адамдарга сүйүнчүлөр болсун! Алар адамдар бузган сүннөтүмдү оңдошот”, — деп билдирилген. Б.а., «Исламдын алгачкы жылдарында көпчүлүк элдер мусулманчылыкты билбегени үчүн аны мазакташкан. Акыр заманда да динди билгендер азаят. Алар менден кийин өзгөртүлгөн сүннөтүмдү бидаттардан тазалашат. Бул максатта амри маруф жана нахйи анил мункар кылышат. Сүннөттү, б.а., Исламды карманууда башкаларга үлгү болушат. Ислам илимдерин туура жазып, китептерин таратуу менен алектенишет. Аларды тыңдай тургандар аз, каршы чыга тургандар көп болот. Ошол замандарда көпчүлүк сүйгөн дин адамдары – чындыктын арасына жаңылыштарды да аралаштырып сүйлөгөн, адамдарга напсине жаккан нерселерди айта турган адам болот. Анкени, бир гана чындыкты жана туура нерселерди айткандын душманы көп болот”.

Истигфар: дуа и молитва

Человеческое бытие таково, что невозможно предугадать, в какой момент возникнет дилемма – сделать хорошее дело или оставить свой выбор на порицаемом. Последнее часто бывает в такой форме, что человек даже не подозревает о сомнительном характере происходящего. Он может думать, что всё в порядке, а на деле оказывается, что им совершён тяжёлый грех.

Для подобных ситуаций и для случаев, когда человек осознаёт совершение им какого-то греховного поступка, в исламе предусмотрена возможность просьбы о прощении у Всевышнего Творца – истигфар. О ней мусульмане часто забывают, хотя не следовало бы. Ведь Аллах является Всепрощающим, у Него нужно просить покаяния за грехи.

Мысли о том, что какой-то проступок не будет прощён Господом миров, в какой-то степени можно приравнять к тому, что человек сомневается в неограниченных возможностях Аллаха, а это так же чревато грехом, в определённом контексте даже самым тяжким – ширком (выдумывание для Бога сотоварищей). То есть верующий должен на регулярной основе совершать истигфар – просить прощения у своего Создателя за намеренные и непреднамеренные греховные поступки.

Тем не менее, это не значит, что все плохие деяния и грехи сойдут человеку с рук, если он элементарно покается. Для это необходимо искренне осознать греховность совершённого деяния, вознамериться никогда больше его не повторять и всем сердцем надеяться на то, что Аллах примет истигфар. Эти три больших пункта предполагают также, что человек просит прощения у Творца не по чьей-либо просьбе или принуждению, а находит в себе силы извиниться.

Формы истигфара

В исламе совершить истигфар можно посредством нескольких способов. Первая из них – чтение специальной мольбы-дуа. Насчитывается таковых несколько. Можно использовать любую:

Дуа №1:

Аллаахумма анта Рабби, ляя иляха илля Анта, халяктянии уа аня ‘абдуКя, уа аня ‘аляя ‘ахдиКя уа уа‘диКя мастата‘ту, а‘узу биКя мин-шярри мяя саня‘ту, абуу’у лякя би ни‘матикя ‘аляйя уа абуу’у ляКя би зямби, фагъфирли фя инняху ляя йагфируз-зунуубя илляя Антя

Перевод: «О Всевышний Аллах! Ты являешься моим Господином, нет никого достойного поклонения, кроме Тебя. Ты создал меня. И я поклоняюсь Тебе. Я сделаю всё возможное, дабы оправдать возложенную на меня обязанность, выполнить обещанное. Я прибегаю к Всевышнему Аллаху, ухожу от всего того злого, что я посмел совершить. Я полностью признателен за те благие вещи, которые оказались у меня благодаря Тебе. Я полностью признаю и раскаиваюсь в совершённом грехе. Прости меня, Всевышний. Воистину, никто не в состоянии отпустить мои грехи, кроме Тебя».

Это дуа считается самым полным, его особо отмечал сам Заключительный посланник Всевышнего (с.г.в.), называя его текст совершенным в плане обращения к Аллаху.

Дуа №2:

АстагфируЛла, астагфируЛла, астагфируЛлахи-л-‘Азыйм ул-Карим, ал-Лязии ляя иляхя илля хувяль-хайуль каюм вя атубу иляйхи, тявбятя абядин заалимин ли-няфсихи, ляя йамлику ли нафсихи мяутян вяляя хайатян вяляя нушуура. Вя асалуху-т-тявбятя вял-мягърифятя вяль-хидяйатя ляняя инняхu, хувят-тяваабур-Рахим

Перевод: «Прости меня, Аллах, прости меня, Аллах, прости меня, Аллах. Аллах – Который является Великим и Щедрым. Нет никого, кто был бы достоин поклонения, кроме Аллаха, вечно Живого. На него мы уповаем по поводу прощения наших грехов, произошедших от нашей же человеческой природы. Просим у Него прощения, воистину, Он Всемилостивый».

После этой молитвы-дуа обычно читаются следующие слова, свидетельствующие о вере человека:

«Аманту билЛяхи вя мяляя-икятихи вя кутубихи вя русулихи вяль-йаумиль-ахири вя биль-кадяри, хайрихи вя шяррихи минялЛаахи та’аля вяль-ба’с бя’дял-маут. Хаккан, ашхяду ал-ляя иляха иллял-Лаахи вя ашхяду ан-на Мухаммадан габдуху вя расулух»

Читайте так же:  Молитва святому архангелу михаилу защитная

Перевод: «Верую в Аллаха, в Его ангелов, Его Книги, Его посланников, День суда, в предопределение (что и плохое, и хорошее – от Аллаха), в жизнь после смерти. Воистину, свидетельствую, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник».

Дуа №3:

Субхяняка Аллахуммя вя бихамдик, Аллахумма-гфирли, иннякя антя таввабур-рахим

Перевод: «О Всевышний Аллаха, Пречистый, прости мой грех. Воистину, ты являешься Тем, Кто прощает грехи, и Милостивым».

Дуа №4:

Астагфируллахи, иннякя антя гаффара

Перевод: «Прости меня, Аллах. Воистину, Ты – Прощающий».

Дуа №5:

Фагъфир-ляна, вярхямняя вя антя хайруль-гафирин

Перевод: «Прости наши прегрешения, Всевышний. Ты являешься Наиважнейшим из прощающих».

Вторая форма истигфара – это специальный намаз. Молитва-истигфар читается как обычный намаз в два ракаата. По её завершении верующий может прочитать одно из представленных выше дуа.

Мусульманин обязательно должен выработать в себе привычку совершать истигфар. Сама процедура крайне проста, но требует от человека усердия, воли и умения работать над собой, чтобы заслужить от Всевышнего прощения.

Понравился материал? Отправь его братьям и сестрам по вере и получи саваб!

Самый лучший истигфар

Вопрос:

Посоветуйте мне хороший истигфар (просьбу о прощении), который можно было бы читать каждый день.

Ответ:

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!

Самым лучшим истигфаром является Сайидуль-Истигфар (господин всех форм покаяния), который выглядит следующим образом:

Аллахумма анта Рабби ля иляха илля ант. Халяктани ва ана абдукя ва ана ‘аля ахдикя ва ва’дикя маста та’ту. А’узу бикя мин шарри ма сана’ту, абу’у лякя би ни’матикя алайя ва ‘абу’у лякя би замби фагфирли фа’иннаху ля ягфиру з-зунуба илля анта.

О, Аллах, Ты мой Господь, нет бога, кроме Тебя. Ты создал меня и я — Твой раб, и я буду верен обещанию и договору с Тобой, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал об этой молитве: «Тот, кто произнесет эти слова днём, будучи убеждённым в том, что он говорит, и умрёт в тот же день до наступления вечера, окажется среди обитателей Рая, и тот, кто произнесет эти слова ночью, будучи убеждённым в том, что он говорит, и умрёт в ту же ночь до наступления утра, окажется среди обитателей Рая» (Сахих аль-Бухари, № 6306, передал Шаддад ибн Аус).

Великая молитва покаяния: «сайидуль – истигфар»

Ecли бы Всевышний Аллах не хотел, чтобы молитвы человека были приняты и осуществлены, Он был не вселил в него желание совершать богослужения.

Аллах Тааля хочет, чтобы мы, Его творения, обращались к Нему за помощью и были благодарными, чтобы мы читали дуа. Он не нуждается в наших молитвах, но из милости и любви к нам, зная, что для нас лучшее, советует совершать богослужения. Порой человеку трудно подобрать слова, сформулировать свою просьбу, порой он считает себя недостойным, безнадёжно греховным и стыдится своих просьб, порой слишком боится своего Создателя… и молчит.

Поэт-суфий Джалаладдин Руми (Мавляна) писал:

Гордыня, алчность и похотливость

Выдадут тебя, когда ты заговоришь.

Многие молитвы отвергаются из-за них…

Испорченное сердце проявляет себя на языке.

Но если твои намерения чисты,

Бог приемлет даже неуклюжие речи.

Пророк ﷺ рекомендовал читать молитву покаяния «сайидуль-истигфар». Это — самая главная молитва покаяния, поскольку её содержание вбирает в себя все дуа подобного рода. Из-за глубокого и широкого смысла её и называют — «Вершина молитв покаяния». В хадисе Пророка ﷺ, переданном Шададдом ибн Авсом, говорится:

«Самая совершенная молитва о покаянии — обращение раба к своему Создателю:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَمَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

Аллахумма анта Рабби, ля иляха илля анта, халяктани ва ана абдук, ва ана а’ля а’хдике, ва ва’дике мастата’ту. А’узу бикя мин шарри ма санат’у, абуу лякя би – ни’метикя а’лейя ва абу бизанби фагфир лии фа – иннаху ля йагфируз – зунуба илля анте

«Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя, достойного поклонения. Ты меня создал. Я твой раб. И стараюсь по мере сил сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе к защите от зла содеянных мной ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».

Пророк ﷺ говорил:

«Если кто-то искренне, всем сердцем веря в силу и значимость этой молитвы, прочитает её днём и умрёт до наступления вечера, то войдёт в Рай. Если кто-то, искренне веря сердцем в силу и значимость этой молитвы, прочитает её ночью и умрёт до наступления утра, войдёт в Рай» (Бухари, «Даават», 2/26; Абу Давуд, «Адаб», 100/101; Тирмизи, «Даават», 15; Насаи, «Истиазе», 57).

Почему эта молитва столь значима?

Мусульманин, произносящий дуа и обращающийся к Всевышнему Аллаху, ещё раз подтверждает, что признаёт только Единого Аллаха, у которого нет сотоварищей, и совершает поклонение только Ему Единственному. Мусульманин подтверждает, что помнит о своём обещании Создателю в самом начале творения на собрании «безми-элест», где души дали обет верности и покорности Богу.

В Кyр`ане об этом так говорится:

«Скажи, о, Мухаммад, людям, как твой Господь извлекал из чресл сынов Адама и их потомство на протяжении веков. Аллах показал им явные знамения Своего Господства над всеми существами. Он наделил их разумом, чтобы они могли понять эти знамения и утвердить истину об Аллахе Едином. Повелел им Аллах засвидетельствовать о самих себе: «Не я ли ваш Господь?». Они сказали: «Воистину, Ты наш Господь, мы свидетельствуем об этом». Так им были даны знания через знамения, которые они постигли, и были получены доказательства их признания в том, что они осведомлены. Мы так сделали, чтобы вы, о, люди, не говорили в Судный День: «Мы были не в состоянии постигнуть, что Аллах Един, мы не знали этого и были небрежны» (Сура «аль-А`раф», 7 / 172).

Человек взял на себя обязательство быть покорным Божьей воле. Наша жизнь на Земле — период испытания на верность данному слову о преданности Создателю. Мы — рабы Создателя и должны покорно следовать Его указаниям, не преступать и не пренебрегать ими, помнить о них и соблюдать их. В таком случае возможно достичь вечного счастья. Человек слаб и не в силах нести возложенное обязательство служения безукоризненно и совершенно. Люди стараются по мере сил держать данное слово, однако совершают ошибки и грехи и поэтому постоянно прибегают к помощи и защите Всевышнего Аллаха от зла ими же содеянных грехов. Человек, осознавая свою слабость, взывает к Милости Создателя: «Мой Аллах, не суди строго за несовершенство моего служения Тебе».

Читайте так же:  Молитва на быструю помощь

В этом дуа содержится и благодарность раба своему Господу, и осознание того, что никто, кроме Аллаха, не сможет омыть его душу Великим Прощением…

Истигфар

Истигфар не только восстанавливает попорченное естество, но и преграждает склонность человека к совершению зла

По словам Абу Хурайры, Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Каждый человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» (Аль-Бухари, Сахих, том 2, книга 23, Хадис 441) [1]. Судя по этому хадису, основная ответственность человека состоит в сохранении этого врожденного потенциала, т.е. каждый человек обязан сохранить свою приверженность Исламу, подаренную ему Всевышним, до конца своих дней. И все деяния, приводящие его к спасению, связаны с сохранением этого врожденного естества. А все запретные деяния, приводящие к гибели, направлены на разрушение данного естества. Поэтому человек, создавая надежные укрытия против губительных грехов, должен позаботиться и о приумножении праведных деяний, чтобы сохранить свое врожденное естество, защитив его от загрязнения и деформаций.

Каждый грех, совершенный человеком, приводит к деформации его естества. Восстановление формы, возвращение к первозданному состоянию становится возможным через истигфар. Другими словами, грехи приводят к негативным изменениям в природе человека. А сердце, загрязненное грехами, со временем перестает выполнять свою функцию. Кроме того, каждый грех отдаляет человека от Аллаха и приближает к неверию. И чтобы очистить сердце от пятен, от грехов, приближающих к неверию, необходимо регулярно совершать истигфар.

Конечно же, человек с самого начала должен решительно настроиться не делать и шага в сторону греха. И находясь на этом пути, должен стараться создать вокруг себя атмосферу, свободную от греховности, удаляясь от греха так, как человек удаляется от опасности ядовитых насекомых и смертоносных рептилий. А это становится возможным через сравнение греха со скатыванием в пропасть адского огня, но ощущать это всем своим естеством способна лишь верующая душа. Если человек не испытывает неприязни по отношению к греховному, то это свидетельствует о гибели сердца. Душа, не реагирующая на ошибки и грехи, не переживающая из-за грехов и не лишающаяся из-за этого сна, подобна мертвецу. Поэтому, верующий непременно должен реагировать на грех. И самой первой реакцией является истигфар.

Когда верующий говорит «астагфируллах», он испрашивает прощения у Всевышнего Аллаха в настоящем времени: «О, Аллах! Я прошу у Тебя прощения!» Использование настояще-будущего времени вместо прошедшего (астагфиру, а не астагфарту) указывает на непрерывность действия, и распространение его на будущее. Т.е. показывает на намерение верующего постоянно просить прощения у своего Творца, а не довольствоваться одним разом. Примером постоянства в испрашивании прощения для нас является Посланник Аллаха (мир ему), который ежедневно просил у Всевышнего прощения не менее ста раз, несмотря на то, что совсем не грешил! А что же касается нас, простых смертных, грешных людей, то мы должны быть еще более усердными в испрашивании прощения, и каждый раз, вспоминая о совершенном грехе, должны испытывать чувство стыда и вины перед Милостивым и Милосердным Аллахом за совершение того, что Он нам запретил.

Истигфар не только восстанавливает попорченное естество, но и преграждает склонность человека к совершению зла. Потому, что человек, постоянно совершающий истигфар и постоянно очищающийся, разрушает саму основу греховности. У такого человека в сердце не остается места для вирусов, провоцирующих на совершение греха. Посредством истигфара Всевышний может просто убрать из сердца верующего склонность к греховному, что выражается в аяте: «…к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный» (Священный Коран, 25:70). Всевышний Аллах обрадовал верующих, что посредством веры, праведных деяний, раскаяния и покаяния их злые дела будут заменены добрыми. Тем, кто обратился к своему Господу с искренним раскаянием, позорные страницы их истории могут быть удалены и заменены чистыми листами, которые впоследствии будут заполнены прекрасными деяниями, по милости Аллаха. В этом-то и проявляется опережение милости Всевышнего Его гнева (в одном из священных хадисов Аллах сказал: «Моя Милость опережает Мой Гнев»).

Лучшее время для истигфара

Троекратное произнесение истигфара после каждого обязательного намаза является сунной (Муслим). После совершения наилучшего поклонения и максимального приближения ко Всевышнему истигфар может иметь следующее объяснение: Во-первых, то, что человек на намазе, вместо всецелого предания поклонению по-прежнему думает о мирском является неуважением к своему Господу, и такое отношение требует искупления в виде истигфара. Во-вторых, молитвы, вознесенные ко Всевышнему после совершения намаза, принимаются, и поэтому произнесение истигфара сразу после совершения намаза имеет отдельную пользу. Возможно, именно в этом лежит смысл Сунны Посланника Аллаха (мир ему), который по завершении намаза трижды повторял: «Астагфируллах». Таким образом, пятикратный намаз является отличным временем и возможностью для испрашивания прощения у Всевышнего Аллаха.

С другой стороны, Всевышний Аллах в Коране, упоминая качества богобоязненных, которые заслужили рай, говорит: «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом молили о прощении» (51:17, 18). В этом аяте указывается еще одно важное время суток, которое эффективно использовать для истигфара. Всевышний указывает нам на лучшее время, когда просьбы о прощении и помиловании будут приняты, а наградой за это станет рай. Весьма полезно объединить усилия, и просить у Всевышнего прощения после совершения ночного намаза тахаджуд, польза от совершения которого – это отдельная тема.

Кроме того, если человек совершил ошибку или грех, то не стоит медлить с истигфаром, а немедленно обратиться ко Всевышнему с искренним раскаянием, в любом месте, в любое время. Если есть такая возможность, лучше всего уединиться и просить прощения у Аллаха тогда, когда никто не видит. Но это вовсе не обязательно, можно произносить истигфар и на ходу, и за рулем, и лежа на боку. Иногда бывают ситуации, что мы вынуждены чего-нибудь или кого-нибудь ждать. И чем тратить время впустую, лучше наполнить его поминанием Аллаха и истигфаром. Никто, кроме Аллаха, не знает, когда нас настигнет смерть. А встретить смерть с истигфаром на губах – значит отправиться ко Всевышнему, будучи очищенным от греха.

[1] Фитра — естественная предрасположенность человека к Единобожию

Самое короткое, но самое действенное дуа

Истигфар («Астагфирулла») является прошением Всевышнего Аллаха о прощении, это ключи от покаяния и облегчения. Как только верующий испытывает беспокойство, ему следует произносить истигфар с искренностью, Аллах непременно дарует успокоение.

Читайте так же:  Купить коврики для молитвы намазлык с доставкой по всей России

Истигфар обладает множеством достоинств и польз для верующего:

Это самое короткое дуа, состоящая из одного слова «Астагфирулла» («Да простит меня Аллах»), дарует душевный покой и является ключом к принятию дуа – просьб молящегося. Человек, взывающий к Аллаху, должен начинать свою дуа с истигфара – прошения о прощении, осознав свое истинное положение перед Создателем.

Постоянное состояние покаяние в душе открывает двери милости Аллаха и увеличивает пропитание. Совершающий покаяние проявляет лучшие качества верующего – смиренность и покорность.

Кроме того, истигфар дарует состояние облегчения, избавляет от тревожности и беспокойства. Как только верующий испытывает грусть и печаль, апатию, ему следует произносить «Астагфирулла».

В хадисе сказано: «Того, кто часто просит Аллаха о прощении, Аллах освободит от любых переживаний, даст выход из любой трудности и наделит уделом оттуда, откуда он и не рассчитывает».

Посланник Аллаха (мир ему) ежедневно 70 раз просил Аллаха о прощении, будучи лучшим из людей, и призывал мусульман к постоянному тауба. Одно из самых главных достоинств истигфара заключается в том, что для Всевышнего постоянно совершающий покаяние приравнивается к человеку богобоязненному.

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Тому, кто постоянно будет произносить истигфар, Всевышний Аллах покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от каждой печали, и наделит его ризком оттуда, откуда он и не представлял» (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57).

За минуту человек может произнести слово «Астагфирулла» около 100 раз. Достоинство его заключается в обретении прощения Аллаха по Его милости, обретение благого ризка, отдаление вреда и обретение Рая. Истигфар – это не просто слова, это состояние души верующего, который постоянно осознает свое положение и ничтожность, взывает с мольбой о прощении Самому Милосердному и Прощающему.

Одно из имен Аллаха – Аль-Гаффар – прощающий, и Он любит тех, кто совершает покаяние. Все люди совершают грехи, но для Аллаха близок тот, кто после греха обращается к Нему, отказываясь от совершения этого греха, проявляя покорность и послушание.

Сайидуль-Истигфар

Сайидуль-Истигфар – самая совершенная молитва покаяния, объединяющая все дуа. Обращаясь к Всевышнему с мольбой о прощении, верующие подтверждают свою веру в Единого Господа, верность данным Ему клятвам, восхваляют и благодарят Господа за дарованные блага и просят уберечь от зла содеянных ошибок.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил:

«Если кто-то искренне, всем сердцем веря в силу и значимость этой молитвы, прочитает её днём и умрёт до наступления вечера, то он войдёт в Рай. Если кто-то, искренне веря сердцем в силу и значимость этой молитвы, прочитает её ночью и умрёт до наступления утра, он войдёт в Рай»

Бухари, «Даават», 2/26; Абу Давуд, «Адаб», 100/101; Тирмизи, «Даават», 15; Насаи, «Истиазе», 57

Текст на арабском

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَمَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

Транскрипция

«Аллахумма анта Рабби, ля иляха илля анта, халяктани ва ана ‘абдука, ва ана ‘аля а’хдика ва ва’дика мастата’ту. А’узу бикя мин шарри ма сана’ту, абуу лякя би ни’матикя а’лейя ва абу бизанби фагфир лии фа иннаху ля йагфируз зунуба илля анта».

Перевод

«О Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя, достойного поклонения. Ты сотворил меня, и я Твой раб. И я стараюсь по мере сил сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я совершил, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю свой грех. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!».

«Восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяния»

Священный Коран. Сура 110 «Ан-Наср» / «Помощь», аят 3

«Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»

Священный Коран. Сура 73 «Аль-Муззаммиль» / «Закутавшийся», аят 20

Для просмотра этого видео, пожалуйста, включите JavaScript, и удостоверьтесь, что ваш браузер поддерживает HTML5 video

Истигфар деген эмне? ? Истигфардын сөздөрү

Истиғфор айтиш банда томонидан йўл қўйилган хато ва гуноҳларга кафорат бўлади, унинг қалбини тозалайди. “Ислом нури” дастурининг бугунги сонида айнан мана шу мавзу ҳақда сўз боради. Ўзбекистон мусулмонлари идораси масжидлар бўлими ходими Исоқжон Бегматов Рамазонда истиғфор айтиш хусусиятлари ҳақида сўзлаб берди.

YouTube’да томоша қилиш

Tas-IX’да томоша қилиш

— Рамазон ойининг ҳар бир лаҳзасини ўта ғанимат билишимиз учун биз, аввало, нима ишларни қилишимиз кераклиги тўғрисидаги маълумотлар билан ҳам танишиб чиқишимиз керак. Шулардан бири, албатта, истиғфорни кўпайтиришдир, десак хато қилмаган бўламиз. Истиғфор – барча яхшиликларнинг боши, десак муболаға қилмаган бўламиз. Чунки истиғфор барча дардларга даво. У мушкулларни осон қилади, ҳожатларни раво этади. Истиғфор бандани Аллоҳга бандачилигини изҳор қилгувчи ибодат сифатида гавдаланади. Истиғфор банданинг ожиз эканлигини, Роббил оламинга ниҳоятда муҳтож эканлигини англатади.

Пайғамбар (с.а.в)нинг ўзлари, гуноҳлардан мутлақо холи зот бир кунда 100 маротаба тавба қилиб, Аллоҳга истиғфор айтишларини ўзлари бизларга ҳадиси шарифларида баёнини берганлар. Шундоқ экан барчамиз истиғфорга муҳтожмиз.

Истиғфорнинг ўзи нима? У – тавба дегани. Тавба эса бандани Аллоҳга қайтиши дегани. Бир гуноҳдан, ёмон ишдан, ёвузликдан қўлини тортиш, тийилиш ва иккинчи бор бу ишга қайтмаслик деганидир. Аллоҳ таоло ўз ояти каримасида гўёки Пайғамбаримиз алайҳиссаломга айтади: “Сиз умматларингизнинг ичида бўлганингиз ҳолатда Аллоҳ уларни жазоламайди. Ва модомики улар истиғфор айтиб турар эканлар Аллоҳ уларни азоблагувчи бўлмайди”, деб марҳамат қилади.

Мана шу ояти кариманинг тафсирида уламоларимиз айтадики, Аллоҳ таоло томонидан бўладиган кулфатлар, офатлар, азоб-уқубатлар, ҳар-хил кўнгилсизликлар бандаларни ҳимояловчи ва кафиллик берувчи нарса икки хил бўларкан. Биринчиси, Пайғамбаримиз (с.а.в)нинг бизларнинг ичимизда бўлиб туришлари. У зот жисмонан вафот этганлар, орамизда йўқлар. Демак биринчи кафиллик ҳолати қўлдан бой берилган. Иккинчиси, модомики бандалар Аллоҳ таолога истиғфор айтиб турар эканлар Яратган уларни азобламас экан.

Азизлар, шунинг учун ҳам биз истиғфорни кўпайтирувчи бўлишимиз керак. Пайғамбаримиз (с.а.в)дан алоҳида “Саййидул истиғфор” дуоси қолган. Истиғфорнинг қисқаси, узуни, мукаммали ва, албатта, тилга осони бор. “Астағфируллоҳ” дейишнинг ўзи ҳам истиғфор. Ёки “Астағфируллоҳа ва атувбу илайҳ” ҳам истиғфор саналади. Энг афзали ва мукаммали эса “Саййидул истиғфор”ни айтишликдир.

Рамазон кунларида турибмиз, истиғфорни кўпайтирайлик. Истиғфоримизда ўзимизни, шахсиятимизни эмас, балки бутун дунё мўмин-мусулмонларини ёдга олайлик. Уларнинг ҳақларига дуо қилайлик. Токи бизда бўлган тинчлик, эмин-эркинлик ва хотиржамлик уларда ҳам бўлсин.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Мақола Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг хулосаси асосида тайёрланди.

Истигфар деген эмне Истигфардын сөздөрү
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here