Молитва для мамы после смерти

Детально: Молитва для мамы после смерти - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Читайте так же:  Рассорить мужа с любовницей на соль

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

Как, когда и какие читать молитвы об усопшем сыне

Потеряв внезапно сына, мать впадает в такую горечь и тоску, что выйти из нее без помощи родных и близких практически невозможно. Оплакав потерю, не нужно закрываться от близких и продолжать тонуть в горе и одиночестве. Ведь душе усопшего тоже нужна помощь, и молиться за нее нужно сразу после похорон. Поэтому мать должна знать, как и когда читать молитвы об усопшем сыне.

В чем сила молитвы за покойника

Молитва об усопшем сыне требуется не только для души умершего, но и для оставшихся в этом мире родителей. Прочтение молитв помогает им достойно пережить скорбь, не сбиться с пути от отчаяния, способствует смирению с утратой любимого чада.

Поминальные моления всегда имели важное значение. Если правильно молиться за покойного, это поможет его душе обрести вечный покой в Царствие Небесном. Молитвы о новопреставленном читаются с целью прощения его перед Господом, чтобы его душа попала в рай. По православным поверьям душа покойного до сорокового дня должна предстать перед небесным судом, где ей будет дарована вечная жизнь в раю или мучения в аду.

Молиться за усопшего могут его друзья, родные и близкие, которые хотят облегчить участь для его души. Но самая важная – это молитва матери о усопшем сыне. Слово матери воспринимается Господом сильнее, чем от других родственников. Ведь мать и сын с рождения имеют особую связь, их души понимают друг друга и дают о себе знать во время особых происшествий.

Молитва, читаемая матерью, должна произноситься не как заклинание, а с полным вниманием и осознанием ее слов. Ведь это просьба матери перед Господом о помощи сыну. Читать молитву можно в уединении, но не возбраняется делать это в дороге или на работе.

Можно читать молитвы и дома, а в храм подавать поминальную записку за всех умерших. Этим помогают душе сына стать ближе к Богу и улучшают его существование на небесах. А матери Господь пошлет облегчение в ее скорби и покой в душе.

Когда нужно читать

Приходить в церковь и ставить свечу за упокой умерших и упоминать их в своей молитве можно в любой день, не дожидаясь памятных дней.

Но имеются обычаи и традиции, которые предписывают обязательное поминовение. Важно читать ежедневную молитву о новопреставленном до 40 дней. Душе умершего сына за данный период нужно обрести покой, познать Небеса и предстать перед Господом. Также за сына нужно помолиться на третий, девятый и сороковой день после его смерти.

Никому неизвестно, что ждет человека в загробной жизни. Но по православной традиции считается, что душа усопшего первые три дня обитает рядом с его телом или посещает дорогие ее сердцу при жизни места. Спустя трое суток она улетает в загробный мир. До девятого дня она знакомится с райскими кущами, а потом готовится предстать перед Судом Господним. Это происходит только на 40-ой день после кончины.

Но и после этого срока нельзя бросать просить Господа о снисхождении к душе усопшего сына. Каждый молебен за его душу дает возможность Господу улучшить ее положение.

Молиться о душах усопших – святая обязанность всех, которая лежит на оставшихся жить родственниках. Читая молитвы и молясь об умерших родственниках, можно дать им единственное благо, которое они ждут в загробном мире – это поминовение самого Господа.

Что читает мать за умершего сына

Молитву за умершего сына мама обязана читать ежедневно до сорокового дня. Но в определенные дни есть особые поминовения, которые нельзя пропускать.

Третий день после смерти

Первый раз усопшего поминают в церкви на третий день после смерти человека. Срок выбран неслучайно – это связано со Святой Троицей и временем воскрешения Иисуса. Вера в то, что душа после смерти посещает дорогие ей места в сопровождении Ангела, возникла не на пустом месте и еще задолго до появления православия. Два дня она прощается с земной жизнью, а на третий Господь призывает ее к себе. Но если человек погиб скоропостижно, не понимая, что он умер, то его душа будет долго метаться в этом мире, не осознавая призыв с Небес.

Поэтому нужно сразу после гибели сына начинать читать с просьбой о милости для его души. Часто внезапная смерть связана с несчастным случаем или во сне, когда человек к этому не готов. Его дух будет метаться среди живых людей, не видя пути в Царствие Небесное. Вот почему мать должна читать молитвы об умершем сыне сразу и не дожидаться третьего дня.

Молитва за погибшего сына сильная и искренняя, поэтому ее читают собственными словами. Ни один готовый текст не сумеет выразить ту боль, которая присутствует в душе матери, пережившей собственное дитя. Если нет сил собраться с собственными мыслями и помолиться, можно воспользоваться готовыми вариантами. Слова молитвы должны быть просты и понятны, а текст не длинным. Например: «Господи Всемилостивый! Упокой с миром душу раба твоего, преставившегося (имя сына)».

Молитва на девятый день

Девятый день после кончины по православной вере связаны с числом ангельских чинов. Именно в эти сутки Ангелы приходят к Господу, чтобы просить милости для души умершего и прощения, совершенных при жизни, грехов.

В этот день обязательно нужно помолиться о сыне, ведь его душа начинает чувствовать страх и печалиться о своей участи. Только родная мать способна достучаться до Господа, прося благости для души сына. Текст молитвы может быть любой, главное простой и понятный. Лучше на русском языке: «Боже Милосердный! Не оставь без прощения и радости душу раба твоего (имя), ведь нет того, кто бы ни согрешил. Аминь».

Молитва на сороковой день

Именно такой срок должен пройти, чтобы подготовиться к Страшному Суду. На сороковой день душа предстанет пред Господом и решится ее участь – обрести Царствие Небесное или предастся вечным мукам.

После срокового дня покойный относится к приснопамятным, значит поминать его можно в любой день. А в этот день родственники должны пойти в храм и подать записку о поминовении покойного, но и самостоятельную молитву нельзя отменять.

В этом случае подойдет следующий текст: «Отец небесный, прими в царствие свое и допусти до всего благого раба (имя). Аминь».

Читайте так же:  Беременность и потеря ребенка как пережить потерю ребенка

Молитва Богородице

Раньше матери молили об умерших сыновьях пресвятую Богородицу. Они считали, что сильная молитва поможет ей оказать заступничество перед Господом. Полный текст можно взять в любой церковной лавке или скачать из интернета.

Молитва на год

Первая годовщина смерти – это не только траурная дата, но и еще один повод вспомнить об умершем и помянуть его в своих молитвах. Церковь в православии обязывает поминать усопшего на год, потому что его душа навсегда прощается с землей и у нее начинается новая загробная жизнь.

До года нужно облагородить могилку: поставить памятник, установить оградку и присыпать песком прилегающий участок земли. В день смерти посетить могилку до обеда и отнести на нее живые цветы. Поставить и зажечь церковную свечу, прочитать молитвы. Нужно попросить у покойного прощения и поблагодарить за все хорошее, что он сделал при жизни.

Молитвы матери о не рожденных или родившихся мертвыми младенцев

Часто родителей мучает такой вопрос: можно ли молиться об умершем сыне, если он некрещеный. Однозначного ответа священники не дают. Но в связи с печальными событиями церковью не возбраняется молиться о душе покойного, который не прошел таинство крещения.

Молитва за умершего в утробе матери ребенка или за не рожденного вследствие аборта, сможет помочь грешнице получить прощение от Господа. Проблема детской смерти существует и ныне. Некоторые младенцы умирают еще не родившись, прямо во чреве матери. Или смерть наступает в скором времени после рождения. Этих малышей родители просто не успевают окрестить. Как быть в этом случае?

Строгих правил, как молиться за эти души, не существует. Можно поминать их и в храме, но Церковь рекомендует делать это дома перед иконой.

Если ребенка не окрестили по каким-либо причинам, мать может молиться о его здравии перед Господом. Ни одна просьба не останется не услышанной, ведь молитвы матери имеют колоссальную силу и мощное воздействие.

Заключение

Вера в Бога помогает людям с помощью молитв и богослужений пережить невосполнимую утрату. Убитая горем мать способна вымолить у Господа прощения и лучшей участи для души своего умершего сыночка. Нужно не забывать читать молитвы или просить Его своими словами, Господь всех услышит и поможет.

Какие молитвы читать об усопших родителях

Смерть это всегда страшно, но когда уходят родители – это особенно тяжело. Невозможно свыкнуться с мыслью, что маму и отца больше нельзя будет увидеть. Молитва об усопших родителях облегчит страдания и подарит душевное спокойствие. Молиться можно как дома, так и в церкви.

Душа почившего человека просить за себя уже не может, ей остается только ждать решения Господа. Однако мольбу детей Бог слышит. Это помогает душе избежать адских мучений.

Значение молитв об усопших родителях

Искренне молясь, можно изменить участь покойных родителей. При смерти умирает физическое тело человека, а душа попадает в другое измерение и продолжает там жить.

Новопреставленная душа ожидает своей участи, изменить которую может молитва детей за умерших родителей.

Многие христиане, которые пережили смерть родителей, но при этом не молились о них, говорят о постоянном чувстве тревоги и вины, которое усиливают сны с участием умерших близких. Как только дети начинали возносить молитвы за упокой души родителей, все прекращалось.

Особенное значение имеют поминальные молитвы в первые сорок дней после смерти. Первые три дня душа в сопровождении ангела посещает дорогие ее сердцу места на земле. Следующие шесть дней она путешествует по райским обителям. С девятого дня и по сороковой душу отправляют в ад, где она проходит испытания, отвечая за грехи, содеянные при жизни. Именно молитва детей поможет ей пройти их и не попасть в преисподнюю.

В какие дни положено читать молитвы за умерших родителей

Молитвы принято читать в третий, девятый и сороковой день, а также в даты начала и конца жизни и в день ангела. В эти дни дети заказывают богослужение в храме и собираются на поминальный обед. Родственников поминают каждую субботу.

Кроме этого, есть особые дни почитания родителей:

 • суббота за неделю до Великого поста;
 • субботы второй, третьей и четвертой недели Великого поста;
 • второе воскресение после Пасхи;
 • суббота перед Троицей;
 • праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
 • 8 ноября – Дмитриевская суббота.

В эти дни дети посещают заупокойные богослужения в храме. Приносят в качестве жертвы продукты на поминальный стол. Исключением является только мясо. После службы их раздают прихожанам, в детские дома или нуждающимся.

На сороковой день с момента кончины душа предстает перед Спасителем. Этот момент по важности сравним с рождением.

Как читать молитвы и поминать умерших родителей

Придя в церковь перед службой, подают записку на проскомидию. Также можно заказать поминальную панихиду. Поминать покойных в храме нужно в любой день, когда вы там бываете.

Читать молитвы об усопших родителях следует читать ежедневно до 40 дней. Это очень мощная поддержка родителей, отошедших в мир иной.

Текст молитвы об умерших родителях на русском языке

«Го́споди, Иису́с Христеос, Бо́же на́ш! Ты́ сирот храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ я, сирота, стеная и пла́ча, и молю́сь Тебе́: услы́шь моле́ние мое́ и не отверни лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з глаз мои́х. Молю́сь Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими меня́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, как отшедшие к Тебе́ с и́стинной ве́рой в Тебя́ и с тве́рдой наде́ждой на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, прими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́й свято́й во́лей, е́юже отъяты были у меня, и прошу́ Тебя́, не отыми́ прошу от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́рю, Го́споди, что Ты́ Судья́ ми́ра этого, грехи́ и нече́стия отцов наказываешь в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьего и четве́ртого ро́да: но и ми́луешь отцеов за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тебя́, ми́лостивый Судья, не наказуывай ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́бов Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м все согреше́ния и́х во́льные и нево́льные, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нные и́ми в житии́ и́х зде́сь на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стой Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чной му́ки изба́вь.

Ты́, милосе́рдый О́тец отцеов и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моей, до после́днего вздоха моего́, не престава́ть паомнить о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ть Тебя́, пра́ведного Судью́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тлом, в ме́сте прохладном и в ме́сте поко́йном, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбежит вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостивый Го́споди! Прими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, как научившим меня́ пе́рвее всего́ видеть Тебя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́ться Тебе́, на Тебя Еди́ного упова́ть в беда́х, ско́рбях и боле́знях и храни́ть за́поведи Твояи; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́вании, за те́пло приноси́мое и́ми обо мне́ моле́ния перед Тобо́й и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебея, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Как правильно молиться и когда

Чтобы помочь душам умерших родителей и облегчить их состояние, рекомендуют читать молитвы ежедневно первые сорок дней, на поминальные даты, в даты рождения и смерти. Предки – это основа семьи, и их смерть – большая утрата. Поэтому дети должны молитвами поддержать их, чтобы они прошли испытания и искупили грехи, совершенные при жизни.

Читайте так же:  Молитва к богине ладе

В эти дни особенно важно молиться по усопшим родителям дома. Желательно возносить мольбу перед иконами. Регулярное творение домашней молитвы об покойных родителях за спасение их душ не только облегчит участь на Небесах, но и благословит детей, оставшихся на земле.

Если опыта регулярно читать молитвы нет, лучше обратиться за помощью к священнослужителю. Он научит вас, какие читать молитвы, и как правильно молиться за упокой родителей, ушедших в мир иной. Если дети будут постоянно возносить мольбы к Всевышнему за покойных мать и отца, они смогут вымолить прощение им.

По поводу поминания самоубийц церковь имеет однозначную позицию. Если человек лишил себя жизни будучи в здравом уме и доброй памяти, его не поминают в храме. Более того, раньше самоубийц хоронили отдельно, за воротами кладбища. Однако если человек был душевнобольным, этот поступок не вменяется ему в грех.

Каждый конкретный случай рассматривают индивидуально. Если с вашими близкими случилась подобная трагедия, необходимо обратиться в церковь и побеседовать с настоятелем. Читать дома молитвы о таких людях не запрещено, но особую силу имеет милостыня. Некрещеных людей не поминают в храме, но дети могут это делать дома.

Стоит помнить, что кроме молитвы немаловажную роль играют поминальные обеды. На них собираются родственники и близкие друзья. Перед обедом читают молитву за упокой души. Категорически запрещено поминать спиртными напитками. Так вы только навредите своим родителям. Помните об этом! Обязательно подавайте милостыню. Она поможет облегчить участь покойных в загробном мире.

Заключение

Как гласит одна из Заповедей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которую Господь Бог твой, дает тебе». О родителях нужно с благоговением заботиться еще при жизни, чтобы получить Божье благословение для детей и внуков. При этом молитва детей об умерших родителях продлевает благословение Творца над оставшимися на земле. Его милость ширится над ушедшими в Небеса.

Какие молитвы читать об усопшей маме

Смерть мамы для любого человека – серьезное испытание. Каждый ребенок должен обращаться с просьбой к Господу, чтобы Он помог ее душе попасть в рай. Православная вера учит, что прекращение земного существования не означает, что связь матери с ребенком не обрывается.

Мама после смерти не имеет возможности молиться самостоятельно о своей душе. Поэтому задача детей – помочь ее душе избежать адских мучений.

Какие молитвы нужно читать после смерти мамы

Заупокойная молитва и прошения – главное средство связи у православных верующих с миром мёртвых. Их читают по умершим родителям, ведь живые имеют возможность помогать их душам. Благочестивые дети обязаны помочь родительнице, а лучшее средство – молитва об усопшей матери.

Кому молиться

Чтение Псалтыря позволяет значительно облегчить участь души не только живых, но и умершей. Уход самого дорогого человека – огромная беда для любящих детей. Своевременно организованное правильное моление невероятно важно для новопреставленной.

В первые 40 дней после того, когда душа почившей матери покинула тело, ей дается возможность видеть рай и пройти испытания. Дни, когда особенно важно заказывать поминания в храмах и монастырях:

3-й, 9-й и 40-й день.

Каждый этап означает, где на данный момент находится душа почившей после смерти:

 • До 3 дня она ещё невидимо находится рядом со своим телом. Это своеобразный период, чтобы душа адаптировалась к новому состоянию.
 • С 3 по 9 день дух матери находится в райских обителях.
 • С 9 по 40 душу водят по преисподней, она проходит испытания. В сущности, происходит суд, где она отвечает за поступки, совершенные при жизни. Это самый сложный этап, ибо мы великие грешники.

В этот период покойную поминают как живую. Ведь у Господа нет мертвых. На сороковой день сам Всевышний принимает решение, каких обителей заслужила почившая – находится в раю или аду. Но это не означает, что больше ничего не нужно делать для умершей матери. Молебны в любое время могут значительно улучшить участь души и изменить ее в лучшую сторону.

Заупокойные прошения помогут вымолить утаенные и нераскаянные грехи, которые человек совершил при жизни.

Следующая дата поминовения – годовщина смерти матери, когда заказывают поминальную службу. Это советуют делать в сочетании с поминанием покойной дома. Панихиду служит только священник. Дома чин литии служат самостоятельно. Её текст можно найти молитвослове.

Через год после смерти матери к Всевышнему возносится молитва, текст которой озвучивает прошение к Христу, принявшего, по милости рабу свою, упоминаются имя покойной. Дети просят Творца об отпущении грехов, совершенных при жизни и удостоил рая. Вторая часть молитвы говорит о том, что Господь вправе наказывать до 4-го рода за грехи родителей. По просьбе детей Всевышний может помиловать умершую мать и избавить ее от вечных мук.

Как правильно и кому молиться за упокой души мамы

Молитва о маме умершей помогает духу пройти испытания и очиститься от грехов. Начинают прошение с Последования – сборника, состоящего из текстов и песен, затем приступают к чтению Псалтыри. Не забудьте заказать в церкви заупокойные службы.

Сразу после смерти заказывают сорокоуст об усопшей матери:

 • в первые 3 службы Творца просят ангелы спуститься за душой в преисподнюю;
 • следующие десять подводят дух до ворот ада;
 • до 20 службы она находится в преисподней, после чего ей разрешают покинуть ее.

Душа, в сопровождении ангелов, одетая в белую одежду, с благословения Всевышнего отправляется в райские обители.

Молитву об усопшей маме читают самостоятельно ежедневно до девятого дня. Текст читают, соблюдая следующие правила:

 • во время чтения не нужно пребывать в сильной скорби и лить слезы, потому что от этого душе матери будет только хуже;
 • молитвы допускают читать перед любой иконой, с зажженной свечей;
 • ежедневное прошение к Всевышнему в последующие года помогает очистить от грехов и упокоить душу в райской обители.

Молитва о смерти матери, читается внимательно, осознавая слова текста. Это разговор с Девой Марией и Господом, прошение за родного человека. Молитва о покойной маме читается в уединении, но допускается обращаться с просьбой в любом месте, если есть свободная минута, просто старайтесь максимально сконцентрироваться.

Текст молитв об усопшей матери

Совершая свой жизненный путь, человек может молиться за спасение своей души самостоятельно. Умершие лишены такой возможности.

Какие молитвы нужно читать, чтобы душа усопшей матери обрела покой в райских обителях:

Вариант 1

“Господи, Иисус Христос, Бог наш! Ты сирот хранитель, скорбящих пристанище и плачущих утешитель. Прихожу к тебе я, сирота, стеная и плача, и молюсь Тебе: услышь мольбу мою и не отверни лицо Твое от воздыханий сердца моего и от слез глаз моих. Молюсь Тебе, милосердый Господь, утоли печаль мою о разлучении с родившей и воспитавшей меня матерью моей, (имя), душу же ее, как отошедшую к Тебе с истинной верой в Тебя и с твердой надеждой на Твое человеколюбие и милосердие, прими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь перед Твоей святой волей, ею же отнята была у меня, и прошу Тебя, не отними прошу от нее милость и благосердие Твое. Верю, Господи, как Ты Судья мира этого, грехи и бесчестия отцов наказываешь в детях, внуках и правнуках даже до третьего и четвертого рода: но и милуешь отцов по молитвам и добродетелям детей их, внуков и правнуков. С сокрушенным и умиленным сердцем молю Тебя, милосердный Судья, не наказывай вечным наказанием усопшую незабвенную для меня рабу Твою, мать мою (имя), но отпусти ей все согрешения ее вольные и невольные, словом и делом, ведением и неведением сотворенные ею в жизни ее здесь на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых, помилуй ее и вечной муки избавь”.

Вариант 2

“Ты, милосердый Отец отцов и детей! Подай мне, во все дни жизни моей, до последнего вздоха моего, не переставать помнить об усопшей матери моей в молитвах своих, и молить Тебя, праведного Судью, да водворишь ее в месте светлом, в месте прохладном и в месте спокойном, со всеми святыми, от меня же отбежит всякая болезнь, печаль и воздыхание”.

Вариант 3

“Милостивый Господь! Прими сегодня о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою эту и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечение о воспитании моем в вере и христианском благочестии, как научившей меня прежде всего видеть Тебя, своего Господа, с благоговением молиться Тебе, на Тебя Единственного уповать в беде, скорбях и болезнях и хранить заповеди Твои; за благое попечение ее о моем духовном преуспевании, за тепло возносимые ею обо мне моления перед Тобой и за все дары, ею испрошенные мне от Тебя, воздай ей Своею милостью, Своими небесными благами и радостями в вечном Царстве Твоем.

Ты ведь есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возносим с Отцом и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.”

Заключение

Молитвы по некрещеной маме или другой веры в церкви не читают. Но дети могут возносить прошение за душу родного человека в домашних условиях самостоятельно, прося Всевышнего, помиловать душу матери по Его великой милости.

Читайте так же:  Сорокоуст о здравии что делать

Молитва об усопшем Богородице

Что может быть непоправимей в жизни чем смерть? Можно все исправить, попросить прощения, извинится, сделать то, о чем всегда мечтали. Но может случится так, что жизнь внесет свои коррективы. Именно поэтому стоит ценить каждую минуту и радоваться всему, что с Вами происходит. Но что же делать, если такое траурное событие как смерть, вошло в Вашу жизнь? Священнослужители рекомендуют читать молитву Пресвятой Богородице о усопших. Она поможет Вам обрести душевное равновесие и выйти из состояния депрессии, которое образовалось в следствии утраты близкого человека.

Какие молитвы читать после смерти

Потеря человека – это всегда тяжело. Одно дело, когда человек болел и все уже были немного готовы к такому событию. И совсем другое, когда такое происходит внезапно. Многие считают, что после смерти, умершему уже ничем не поможешь. Родственники проводят похорон, устанавливают памятник, делают поминки и берегут его в своей памяти. Но это не так.

С давних времен всем известно о важности молитвы для умершего. Не важно какой характер имеет она:

 • короткая и своими словами,
 • безмолвная из-за тяжести горя,
 • продолжительная и по тексту молитвенника.

Есть некоторые данные, что первый образец молитвы, которую вкладывают в руку усопшего, написали еще во второй половине 11 века. Кроме того церковь никогда не отстраняется и от тех, кто переживает самый сложный момент жизни. Есть специальная молитва, которая помогает человеку в миг прощания души с телом. Особенно она помогает тогда, когда люди находятся в мучительной и длительной агонии.

Сразу после смерти человека стоит провести определенные действия:

 1. Читать канон о единоумершем и Псалтырь с усиленными молитвами за душу новоприставленного.
 2. Затем тело приносят в храм для отпевания.
 3. Первые 40 дней после смерти очень важно молится за умершего. Именно в этот промежуток времени до Страшного Суда душа пребывает или в аду, или в раю.
 4. Так как умерший уже не может облегчить свою участь, то рекомендуют за него возносить молитвы и раздавать милостыню.

Как уже было сказано, особо важно читать молитвы по усопшему до 40 дней. Есть специальная молитва Богородице об усопшем до 40 дней, а также молитвы прочим святым.

Вот пример одной из них Господу:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), имярек, и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.»

Молитвы за умершего Богоматери

Есть различные способы молитв за умерших:

 • заказать панихиду или краткую литию,
 • подать записку на проскомидию для поминовения на литургии,
 • можно молится в храме или дома.

Текст молитвы Божьей Матери об усопшем следующий:

«Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному (-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго (-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.»

Есть такое высказывание в народе, что мы чувствуем себя детьми до тех пор, пока живы наши родители. Все мы хотели бы, чтобы они жили вечно, но так не бывает. И приходит определенный момент в жизни, когда нам приходится с ними расстаться. После утраты мы можем помочь им и себе. Чтение молитв стабилизирует наше душевное состояние, а душа родителя обретет покой. Есть несколько таких молитв, но в большинстве случаев используют молитву Богородице об усопших родителях.

Вот текст молитвы, которую Вы можете использовать в данной ситуации.

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

Читайте так же:  Молитва беременной женщины

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Смерть – самое трагичное происшествие, которое происходит в жизни человека. Как бы там ни было больно и печально, но не стоит впадать в депрессию. Помните, что ничто не вечно на Земле и ученные пока не открыли секрет бессмертия. Поэтому старайтесь взять себя в руки продолжать жить. Самое главное для Вас теперь – это прожить жизнь таким образом, чтобы умершие близкие радовались Вашим достижениям. Не горюйте об утрате и не плачьте, лучше сходите в храм, поставьте свечу и помолитесь. А также не будет лишним вспоминать усопших в тех теплых и радостных моментах совместной жизни.

Смотрите еще видео молитву читаемую до 40 дней:

Молитва об умершей маме

Смерть матери всегда тяжелое горе и испытание. Даже после смерти мать просит Господа о неразумном дитя, а ребенок должен обращаться с молитвой об умершей маме, чтобы помочь ее душе принять загробный мир. По православной вере связь между родителями и детьми не обрывается с прекращением жизни.

Зачем необходима молитва

В случае смерти близких людей не следует предаваться скорби. Смерть это окончание земного пути и переход в бестелесное состояние, в котором не будет страданий и болезней. Молитва об усопших очень важна, потому что человек уже не может молиться за себя. Поэтому именно дети могут спасти от мучений в геенне огненной душу матери.

По православным правилам принято читать молитву первые 40 дней. Когда душа уходит из тела, она еще двое суток находится рядом и посещает любимые места, затем ее встречают проводник и хранитель.

Третий день особый, в это время дух на пути к Господу искушают бесовские силы, чтобы затянуть в преисподнюю. На протяжении шести дней бестелесный дух находится в райской обители и наблюдает за теми, кто там находится.

На девятый Господь отправляет душу в преисподнюю до 40 дня. Окончание сорока дней становится решающим, бестелесный дух получает приговор Высшего суда. Именно в этот период важны молитвенные обращения к Господу.

Молитва в память об умершей маме

Молитва помогает проходить душе трудности и очищает от греховности. Умерла мама, какую молитву читать: начинается чтение с Последование, это целый сборник текстов и песен, затем Псалтырь и несколько служб за упокой в церкви. Сорокоуст за упокой заказывают сразу:

 • в первые три службы ангелы обращаются к Творцу с просьбой пойти за душой в преисподнюю;
 • десять богослужений доводят дух до ворот преисподней;
 • до двадцатого богослужения она томится в геенне огненной, и после получает разрешение выйти.

Ангельские сущности везде сопровождают бестелесный дух, одевают в белые одеяния, придают прежний вид и с благословения Господа ведут в рай.

Молитву об умершей маме от дочери можно читать дома до девяти дней ежедневно. При чтении текста соблюдать следующие правила:

 • не стоит читать молитвенный текст в состоянии сильной скорби и не рекомендуется плакать, потому что это ложится тяжелым бременем на душу усопшей родительницы;
 • молитвы можно произносить у любого образа при зажженной свечке;
 • обращаться к Господу после 40 дней, ежедневное обращение помогает очиститься от греховности и дает покой душе в райской обители.

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва для мамы после смерти
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here