Молитва после причастием

Детально: Молитва после причастием - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Читайте так же:  Как сделать красную нитку сплести браслет своими руками, мастер-класс

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Молитвы после Причащения

С лава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Благодарственная молитва, 1-я.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что не отринул меня грешного, но соучастником святынь Твоих быть сподобил. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных даров удостоил. Но, Владыка человеколюбивый, нас ради умерший и воскресший, и даровавший нам чудесные эти и животворящие Таинства в благодеяние и освящение душ и тел наших, дай их и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просветление очей сердца моего, в умиротворение душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в умножение премудрости, во исполнение заповедей Твоих, в приумножение Божественной Твоей благодати и к Твоему царству приобщение. Да чтобы в освящении Твоем ими охраняемый, Твою благодать помнил всегда и не только для себя жил, но для Тебя, нашего Владыки и благодетеля. И так, окончив настоящую жизнь с надеждою жизни вечной, достиг вечного покоя, где непрестанное воспевание Тебя и бесконечная радость созерцающих неизреченную красоту лица Твоего, ибо Ты есть истинное наслаждение и неизреченная радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя восхваляют все творения во веки. Аминь.

Молитва святого Василия Великого.

Владыка Христе Боже, Царь веков и Творец всего, благодарю Тебя за все блага, которые Ты даровал мне и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Умоляю Тебя, милосердный и человеколюбивый, сохрани меня под кровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты хлеб жизни, источник святыни, Податель благ, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и в веки веков. Аминь.

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную и Кровь Твоя честная — в оставление грехов. Да будет мне благодарение это в радость, здоровье и веселье. В страшное же второе пришествие Твое удостой меня грешного стать с одесную славы Твоей по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва к Пресвятой Богородице.

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что удостоила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и честной Крови Сына Твоего. Но, родившая истинный свет, просвети духовные очи моего сердца! Источник бессмертия родившая, оживи меня, умерщвленного грехом! Как милостивого Бога милостивая Мать, помилуй меня и даруй умиление и сокрушение сердцу моему, и смирение мыслям моим, и освобождение от плена помыслов моих. Удостой меня до последнего вздоха неосужденно принимать пречистых Тайн освящение во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и исповедания, чтобы воспевать и прославлять Тебя во все дни моей жизни; ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лук. 2:29-32).

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы после Причащения

С лава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Благодарственная молитва, 1-я.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что не отринул меня грешного, но соучастником святынь Твоих быть сподобил. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных даров удостоил. Но, Владыка человеколюбивый, нас ради умерший и воскресший, и даровавший нам чудесные эти и животворящие Таинства в благодеяние и освящение душ и тел наших, дай их и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просветление очей сердца моего, в умиротворение душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в умножение премудрости, во исполнение заповедей Твоих, в приумножение Божественной Твоей благодати и к Твоему царству приобщение. Да чтобы в освящении Твоем ими охраняемый, Твою благодать помнил всегда и не только для себя жил, но для Тебя, нашего Владыки и благодетеля. И так, окончив настоящую жизнь с надеждою жизни вечной, достиг вечного покоя, где непрестанное воспевание Тебя и бесконечная радость созерцающих неизреченную красоту лица Твоего, ибо Ты есть истинное наслаждение и неизреченная радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя восхваляют все творения во веки. Аминь.

Молитва святого Василия Великого.

Владыка Христе Боже, Царь веков и Творец всего, благодарю Тебя за все блага, которые Ты даровал мне и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Умоляю Тебя, милосердный и человеколюбивый, сохрани меня под кровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты хлеб жизни, источник святыни, Податель благ, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и в веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва матроне московской о помощи в возврате любимой

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную и Кровь Твоя честная — в оставление грехов. Да будет мне благодарение это в радость, здоровье и веселье. В страшное же второе пришествие Твое удостой меня грешного стать с одесную славы Твоей по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва к Пресвятой Богородице.

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что удостоила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и честной Крови Сына Твоего. Но, родившая истинный свет, просвети духовные очи моего сердца! Источник бессмертия родившая, оживи меня, умерщвленного грехом! Как милостивого Бога милостивая Мать, помилуй меня и даруй умиление и сокрушение сердцу моему, и смирение мыслям моим, и освобождение от плена помыслов моих. Удостой меня до последнего вздоха неосужденно принимать пречистых Тайн освящение во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и исповедания, чтобы воспевать и прославлять Тебя во все дни моей жизни; ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лук. 2:29-32).

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы после Причащения

Молитвы после Причащения

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва 1

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отвергнул меня грешного, но сподобил быть участником святынь Твоих. Благодарю Тебя, что сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых и небесных даров Твоих. Но, о человеколюбивый Владыка, ради нас умерший и воскресший, и даровавший нам страшные сии и животворящие Твои Таинства в благодеяние и освящение душ и тел наших! Дай их мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просветление очей сердца моего, в умиротворение душевных моих сил, в непостыдную веру, в нелицемерную любовь, в умножение премудрости, во исполнение Твоих заповедей, в приумножение Твоей благодати и усвоение Твоего Царства, чтобы я, охраняемый ими в Твоей святости, всегда помнил Твою благодать и жил не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и благодетеля. И так, окончив настоящую жизнь с надеждою жизни вечной, достиг вечного покоя, где непрестанное пение наслаждающихся блаженством и бесконечная радость созерцающих неизреченную красоту лица Твоего, ибо Ты, Христе Боже наш, — истинное наслаждение и неизреченная радость любящих Тебя, и Тебя восхваляют все творения во веки. Аминь.

Молитва 2, св. Василия Великого

Владыка Христе Боже, Царь веков и Творец всего! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты даровал мне в принятии пречистых и животворящих Твоих Таинств. Умоляю Тебя, милосердный и человеколюбивый, сохрани меня под кровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне до последнего моего вздоха с чистою совестью достойно причащаться святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты — хлеб жизни, источник святыни, податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и в веки веков. Аминь.

Молитва 3, св. Симеона Метафраста.

Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты — огонь, сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления, укрепи суставы и кости, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очисти, омой, укрась меня; вразуми и просвети меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха, чтобы после Причащения всякий злодей, всякая страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего, премудрых Апостолов и вместе с ними Твою непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего сыном света. Ибо Ты, Милостивый, один освящение и осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

Молитва 4

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Святое тело Твое да будет мне в жизнь вечную и драгоценная кровь Твоя — в оставление грехов. Да будет мне сия вечеря благодарения в радость, в здравие и веселье. В страшное же второе пришествие Твое сподоби меня грешного стать с правой стороны славы Твоей по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва 5, к Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что удостоила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный свет, просвети духовные очи моего сердца! Произведшая источник бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом! Как милостивая Мать милосердного Бога, дай мне сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха неосужденно принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и исповедания, чтобы воспевать и прославлять Тебя во все дни моей жизни, ибо Ты благословенна и прославленна во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех людей, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израилева (Лк. 2, 29–32).

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Трижды с поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Читайте так же:  Оберег в день своего рождения

Тропарь св. Иоанну Златоустому

Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Кондак

Слава: Принял Ты с небес божественную благодать и устами Твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, достойно восхваляем тебя: ибо ты наставник наш, божественное изъясняющий.

И ныне: Защита христиан непостыдная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши на заступление и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!».

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому:

По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она слово твоё: им ты истины веры богодостойно изложил, природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак

Слава: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, наделяя всех людей неотъемлемым сокровищем и запечатлевая его твоими учениями, явленный с небес Василий преподобный.

И ныне: Защита христиан.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову:

Благодать божественную свыше от Бога получив, славный Григорий, и Его силою укрепляемый, шествовать путем Евангельским ты возжелал; потому, всеблаженный, награду за труды ты принял от Христа, моли Его, да спасёт души наши.

Кондак

Слава: Подражателем Начальнику пастырей Христу явился ты, отче Григорий, сонмы иноков к ограде небесной направляя, и научил овец Христовых заповедям Его. Ныне же с ними ликуешь и радуешься во обителях небесных.

И ныне: Защита христиан.

Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.

Честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, непорочно Бога Слово родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств. Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную. Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля. Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Молитва 4-я

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó. Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Читайте так же:  Молитва о путешествии на машине

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

После причастия

Есть немало книг и пособий, посвященных приготовлению к Божественному причащению. Цель этих книг – дать человеку знания, необходимые для сознательного, благоговейного и непостыдного подхода к Чаше с Пищей Бессмертия. Эти книги не однообразны. В них есть разночтения, связанные в основном с разной строгостью приготовления и разными подходами к частоте причащения. Но, все равно, такая литература есть, и она многочисленна. Но вот чего нет у нас! У нас нет книг, ведущих с читателем разговор о том, как вести себя после причащения, как хранить полученный дар, как пользоваться во благо реальностью богообщения! Налицо очевидный пробел. И нет никакой дерзости быстро этот пробел заполнить. Серьезность задачи требует, во-первых, формулировки вопроса, а во-вторых, соборных усилий по поиску правильного ответа.

Фото: Екатерина Соловьева

Опыт, равно духовный и житейский, говорит о том, что получить бывает легче, чем удержать. Если речь идет о великом даре, то умение пользоваться им – самое тяжелое, что ожидает получателя. Благословение способно превратиться в проклятие по мере неумелого пользования или пренебрежения дарами. История Израиля – тому пример. Множество чудес, Божие водительство, отношения народа и Бога, подобные супружеским! Чего же более? Но обратной стороной этих отношений неумолимо выступают казни и тяжелые удары, падающие на головы людей, ведущих себя недостойно избрания. Что касается причащения, то реальность присутствия Христа в Евхаристии еще в апостольские времена заставляла говорить о болезнях и смертях недостойных причастников. Итак, давно пора вести речь не только о приготовлении к причастию, но и о правильном образе жизни после полученного причащения.

Вот первая мысль, лежащая на поверхности: не уместно ли в день причащения вместо вечерних молитв, покаянных и сокрушенных, прочесть на ночь еще раз молитвы благодарственные после причастия? В них просьбы не просто простить и помиловать, но «войти во уды и во утробу, укрепить составы и кости, попалить терние всех согрешений» и проч. Эти краткие молитвы весьма сильны, насыщены смыслом, радостны, энергичны. Многократное или хотя бы повторное их чтение в день причастия увеличивает в христианской душе чувство благодарности Богу, рождает трезвение (память о Господе), возгревает желание причащаться чаще.

Святитель Иоанн (Максимович) после совершенной литургии часто оставался в алтаре надолго. Он читал Евангелие, «тянул» четки, совершал иные молитвы и затем с усилием шел на ежедневные труды, поскольку не хотел покидать алтарь. Это тоже урок. Очевидно, что мирской человек загружен заботами и что взвинченный темп жизни есть враг сосредоточенности. Но нужно стараться после причастия не сразу окунаться в дела, нужно постараться поискать хоть каплю тишины, отдаваемой чтению и размышлению.

Боюсь утверждать, кто именно из Оптинских старцев (кажется, Варсонофий) советовал читать в день причащения Апокалипсис Иоанна Богослова. Очевидно, имелось в виду, что облагодатствованный ум христианина в это время более способен к восприятию тайн Божиих, нежели в обычные дни. Налицо не столько конкретный совет, сколько контуры общего правила: в день причастия посвящать возможное время и силы изучению слова Божия и другим духовным трудам.

Ставши домом Божиим посредством причащения, христианин становится страшен невидимым врагам добра. От него, как от огня, «бежит всяк злодей и всяка страсть». Существенной задачей для врага поэтому является старание развлечь христианина, втащить его в вихрь всяких забот, окружить его «неведением, забвением, малодушием и окамененным нечувствием». И по мере нашей невнимательности врагу это успешно удается. Стоит ли удивляться разгулу греха и сумятице, царствующей в головах, если мы толком не учимся пользоваться самым победоносным своим оружием – существенным соединением с Богочеловеком и Спасителем?

Вопрос, без сомнения, не раскрыт, но лишь затронут. Он требует церковного внимания, и само звучание вопроса может предваряться призывом: «Вонмем!» И умение прощать обиды, и способность сопротивляться действию страстей, и мужество посреди невзгод, и предвкушение вечных благ, и еще многое-многое другое подается обильно причастникам. Вот что говорил Иоанн Кронштадтский после причащения: «Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворно, что я и ощущаю в себе».

Богатство даров, ощущаемое Кронштадтским пастырем, есть то же самое богатство даров, которое подается всем, но, к сожалению, без столь глубокого со стороны причастников ощущения.

В этом смысле святые и будут судить мир. Имея ровно столько, сколько и мы, они сумели жизнь свою превратить в яркое горение лампады, тогда как мы лишь коптим и в грозный час суда рискуем оказаться без масла.

Кроме того, что уже есть у нас, нам, быть может, вовсе ничего более не нужно для чудотворной полноты и повседневного христианского свидетельства. Ничего не нужно сверх, но нужно научиться пользоваться тем, что есть. И в первую очередь нужно научиться правильно вести себя в отношении к пречистым тайнам Тела и Крови Христовых: к благоговейному принятию их и к достойному хранению их в себе.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Благодарственная молитва 1-я

Читайте так же:  Келейная молитва это

Молитва святаго Василия Великого, 2-я

Молитва святаго Симеона Метафраста, 3-я

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь Твоя Честная во оставление грехов: буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе пришествие Твое сподоби мя, грешнаго, стати одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матери, и всех святых.

Молитва ко Пресвятой Богородице, 5-я

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш:

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети; не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.

Слава: От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися в Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко Божественная являя.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

[ Если литургии святого Василия Великого читай

Тропарь Василию Великому, глас 1-й

Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава: Явился еси основание непоколебимое Церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Если литургия Преждеосвященных Даров читай:

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й

Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил еси. Отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси, всеблаженне: Егоже моли, да спасет души наша.

Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.]

Господи, помилуй. ( 12 раз ). Слава и ныне:

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. ( Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

© Онлайн библиотека сайта Православие и мир, 2011–2020

Молитва после причастием
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here