Молитвослов благодарственная молитва ко господу

Детально: Молитвослов благодарственная молитва ко господу - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Благодарственные молитвы по святом причащении

Выберите нужное из меню:

Все молитвы подряд:

Первая молитва (Господу Богу)

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́.

Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние;

да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю;

и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную.

Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки.

Вторая молитва (Василия Великого)

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю;

и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Третья молитва (Симеона Метафраста)

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой;

па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце.

Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний.

Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния.

Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе.

Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́.

При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго.

Очи́сти и омы́й, и украси́ мя;

удобри́, вразуми́, и просвети́ мя.

Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́.

Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость;

и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Четвертая молитва (Иисусу Христу)

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие;

в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Пятая молитва (Пресвятой Богородице)

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца;

Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м;

Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х;

и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла.

И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Далее нужно читать благодарение тому святому, которому была посвящена Литургия.

Благодарение Иоанну Златоустому

Тропарь, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Благодарение Василию Великому

Тропарь, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Благодарение Григорию Двоеслову

Тропарь, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Завершающие молитвы

Богородичен:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Благодарственная молитва Господу Богу за помощь

Молитва благодарности Господу Богу за помощь, поддержку, решение насущных проблем, исцеление от недугов — это то благодарение, которое каждый молитвенник должен вознести Творцу. Бог есть Любовь, а помимо веры в Него необходимо уметь благодарить.

Читайте так же:  Молитва Божией Матери Богородице Дево Радуйся история, текст, значение, правила чтения

За что возносить слова благодарности

Для большинства людей, и даже тех, кто считает себя верующими, повседневная жизнь кажется тусклой и тяжелой.

Кажется, что абсолютно не за что выражать признательное чувство благодарности Христу. Это случается от того, что люди разучились принимать дары и радоваться им, считая получаемое чем-то должным. А ведь каждый из нас получает богатейшие сокровища от Бога: жизнь, любовь, дружбу, способность дышать, думать, рожать детей.

Ещё статьи о благодарственных молитвах:

Именно Небо подарило нам величественную красоту природы, реки и озера, степи, горы, деревья, луну, небесные светила. А не умея благодарить, мы и не получаем других даров.

Получили просимое — поблагодарите Всевышнего, можно своими словами, а лучше молитвами. Душа человека жива до тех пор, пока живет вера. А ее необходимо поддерживать молитвенными обращениями.

Совет! Кроме молитвы, благодарение можно выражать приношением милостыни бедным людям, десятиной храму.

За каждый прожитый день, за ниспосланные с Небес блага, за здравие, за счастье любимых детей — за все благодеяния Божии из уст просителей должна звучать благодарственная молитва Господу Богу.

Читайте также похожие статьи о молитве:

Необходимо научиться ценить то, что кажется само собой разумеющимся, каждую мелочь — только тогда человек поймет, что абсолютно все в этом бренном мире происходит по Воле Отца Небесного.

Возносить благодарение Иисусу Христу необходимо с чистым сердцем и светлой душой, только тогда оно достигнет Престола Божиего. И в ответ на молитвенника снизойдут Божие благословение и милость.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго Отца вся земля величает; Тебе вси aнгели, Тебе небеса и вся Силы, Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея, Тебе преславный Апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы, Христе, Ты Отца Присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева; Ты, одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия приити веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже Честною Кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки; во вся дни благословим Тебе и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Благодарственная молитва по получению просимого

Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! Слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы мене окаяннаго, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшия Очи, выну на меня зрящии любезне и прозирающии вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

Благодарственное служение

Помимо молитв Церковь практикует служение благодарственного молебна.

Как заказать молебен

Для его заказа необходимо:

 • прийти в храм и в свечной лавке написать записку с наименованием «Благодарственный молебен Иисусу Христу»;
 • вписать в столбик имена благодарителей, только те, что даны в Таинстве Крещения (в родительном падеже — от кого: Нины, Георгия, Любови, Сергия, Димитрия);
 • не нужно вписывать фамилию, отчество, гражданство благодарителя, а так же имена в уменьшительно-ласкательной форме (от Дашеньки, Сереги, Сашки);
 • к именам рекомендуется приписать статус: бол. — болящий, млд. — младенец (ребенок до 7 лет), отр. — отрок (подросток с 7 до 14 лет), воин, непр. — непраздная, беременная;
 • отдать заполненный бланк свечнице и внести рекомендуемое пожертвование (если человек испытывает финансовые трудности, то ни кто не будет требовать с него платы за требу);
 • причину благодарности указывать не нужно, Всевышний все знает и обо всем ведает, Он есть Сердцеведец;
 • желательно приобрести в церкви свечу (любую, причем ее цена и размер не влияют на качество благодарности или пламенность молитвы);
 • накануне молебна поставить ее в подсвечник у иконы Христа.

Еще о благодарности Богу:

 • Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу
 • Благодарственные молитвы после Причастия

Важно! Благодарность Богу возносится не только за радость, счастье, здоровье и благополучие, но и за скорби, беды и несчастья, за Гнев Божий и Его наказание — это есть суровое испытание и путь ко Спасению.

Правила поведения во время молебна

 1. Необходимо лично присутствовать при совершении клириком молебна и молитвенно потрудиться вместе с ним и другими прихожанами.
 2. Если человек тяжело болен, то от его имени может присутствовать на молебне кто-либо из родственников или знакомых.
 3. Опаздывать на служение, по меньшей мере, некрасиво. Обычно требы совершаются по окончанию Литургии, а она происходит всегда в утренние часы. Поэтому предварительно нужно уточнить время начала молебна.
 4. Во время моления нужно вдумываться в каждое произносимое священником слово и по возможности вслед за ним про себя повторять текст.

Что еще нужно знать о церкви:

Важно! Нельзя быть безучастным на молебне — ведь это личная мольба ко Господу каждого прихожанина, заказавшего благодарственную требу.

Советы прихожанам

Служение в церкви совершается на церковно-славянском наречии. Этот язык понятен далеко не всем прихожанам, поэтому рекомендуется разобрать самостоятельно заранее текст молебна.

Не обязательно искать переводную литературу на полках библиотек или в книжных магазинах — сейчас в сети интернет достаточно информации на абсолютно любые темы.

Часто молитвы благодарения прочитываются вместе с прочими заказанными требами:

 • о здравии;
 • о путешествующих;
 • просительными;
 • водосвятными.

Иногда священник служит общий молебен, объединяющий все требы, заказанные на этот день. Не стоит волноваться, «качество» вашего благодарения от этого совершенно не умалится.

Читайте так же:  Молитва чтобы муж жену хотел и любил. Самая сильная молитва чтобы муж любил. Молитва о любви мужчины

Молитва благодарности должна занять место в сердце каждого человека. Ее правильное и искреннее произнесение может кардинально изменить жизнь.

Она дает Господу понять то, что молитвенник смиренно воспринимает все, радости и тяжелые испытания, кои дарует ему Небо. Всем известно, что роптать на Бога нельзя, ведь преграды в жизни случаются тогда, когда человек ведет неугодный Всевышнему образ жизни, что губительно для его души.

Совет! Если в жизни все складывается не так, как бы хотелось, то молитвенно благодарите Бога за все, доверяйте Ему всем сердцем, не полагаясь на свой разум.

И тогда все пути земного бытия Творец сделает прямыми и полными счастья.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Сильная молитва от неприятностей на работе

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й 1

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Перевод: Благодарны будучи, Господи, за Твои великие благодеяния, нам оказанные, мы, недостойные рабы Твои, славим, восхваляем и благословляем Тебя, благодарим, воспеваем и славословим Твое милосердие и рабски, с любовию восклицаем Тебе: «Благодетель, Спаситель наш, слава Тебе!» *

Кондак, глас 3-й 1

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Перевод: Мы, как недостойные рабы, незаслуженно сподобившись Твоих благодеяний и даров, Владыка, с усердием к Тебе обращаемся и приносим посильное благодарение и, прославляя Тебя, как Благодетеля и Творца, восклицаем: «Слава Тебе, Боже Всемилостивый!» *

Богородичен 1

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Перевод: Богородица, Помощница христианам, мы, рабы Твои, получивши Твою помощь, с благодарностью восклицаем Тебе: Радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех бед Твоими молитвами избавляй нас, Единая скорая Заступница. *

Песнь хвалебная святителя Амвросия Медиоланского 1

Молитва ко Господу 2

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Перевод: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 3

Иная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 4

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Молитва ко Пресвятой Троице святого праведного Иоанна Кронштадтского 5

О, Троице, Боже наш, про́стое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забываешь и не забудешь нас; ибо Ты Сам сказал: если и женщина забудет чадо свое – Я не забуду тебя ( Ис.49:15 ), то есть не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя.

Православные благодарственные молитвы Господу Иисусу Христу

Практически каждый человек верит в Бога: одни приходят в святую обитель лишь в нужде, по веянию моды или по великим праздникам, другие подтверждают свою веру делами, исповедаются, причащаются. Молитва Господу Иисусу Христу проходит через человеческое сердце и открывает в нем путь всем добродетелям. Без молитвы душа не будет благочестивой.

Почему нужно благодарить Бога

Мы приходим в жизнь голыми и нищими, нуждаемся абсолютно во всем. Все блага, духовные и физические, мы получаем от Бога. Еда и одежда, красота природы и обилие урожая, любящие родители, блага цивилизации – все это дано нам свыше. Поэтому благодарственные слова молитвы, произнесенные по велению сердца, это тот мизер от нас Спасителю за то, что Он посылает нам.

В богослужебной практике Православной церкви имеется множество образцов благодарения Всевышнего: молитвы по Святом Причащении, молебные молитвословия, благодарения за всякое благодеяние, по выслушивании Божественной Литургии и прочие.

Благодарственная молитва святителя Иоанна Златоуста:

Благодарим за все Твои благодеяния, оказанные нам недостойным с первого дня нашей жизни до настоящего, — благодарим за все, что знаем и чего не знаем, за все явное и неявное, обнаруживающееся делом и словом, совершившееся по воле и против нашей воли, за все, с нами недостойными бывшее, за скорбь и ослабление скорби, за геенну, за мучение, за Царствие Небесное

Святая Церковь по окончании Божественной Литургии совершает благодарственный молебен Иисусу Христу с молитвой:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Благодарю тебя за хлеб насущный и благодать, ниспосылаемую свыше. Спасибо тебе за терпение и многострадальные скорби. Благодарю тебя, Боже, за день и ночь, за добрых и верных друзей. Благодарю тебя за милость и веру, за ангела хранителя и святую любовь. Аминь.

Как заказать молебен в храме

Святое Евангелие гласит об исцелении Христом десятка людей, больных проказой. Один из них, став здоровым, вернулся и отблагодарил Спасителя, за что и был оправдан, других же Господь осудил. Чтобы не встать в ряд с осужденными, Церковь советует следовать благочестивому примеру выздоровевшего человека и совершать благодарение за всякое Божие благодеяние.

Читайте так же:  Молитва приворота девушки к парню

Еще о благодарственных молитвах:

Для заказа благодарственного молебна Отцу Небесному, необходимо:

 • прийти в храм, написать записку с названием молебна и именами благодарителей;
 • записать их следует в столбик, в родительном падеже (то есть от кого: Ирины, Светланы, Василия) и ни в коем случае не от Володи, Машеньки, Сережи;
 • указываются имена крещеных в православии людей;
 • разрешается приписать к именам «статусы»: болящий, отрок, младенец, непраздная, воин;
 • отдать заполненный бланк свечнице и внести рекомендуемое пожертвование;
 • причину благодарности указывать не нужно;
 • желательно приобрести свечу и поставить ее перед молебном в подсвечник, установленный перед ликом Христа.

Духовные правила

Благодарственные словословия возносятся не только за щедрость, здоровье и благополучие, но и за Божий гнев и наказание. Жизненные скорби – это испытание для нас, путь к спасению.

О молитвах в скорбях и искушениях:

Чтобы быть услышанным Богом, необходимо придерживаться духовных правил при совершении молебна.

Личное присутствие на молебне обязательно. В случае, если человек прикован болезнью к постели, можно попросить кого-либо присутствовать от его имени.

На молитвенное служение опаздывать нельзя. Часто молебны служатся по окончании Литургии, в утренние часы, поэтому следует заранее узнать время начала молебна.

К молитвословиям следует относиться серьезно и осознанно.

Вслушивайтесь и вдумывайтесь в слова молитвы, про себя проговаривайте их вслед за священником. Не будьте безучастными – ведь это обращение к Богу лично каждого человека, заказавшего молебен.

Службы в храмах совершаются на церковно-славянском языке. Он понятен не каждому, поэтому стоит потрудиться и разобрать текст молебна заранее. Полезным будет изучить ход богослужения. Не обязательно покупать специальные богослужебные книги или молитвословы, сейчас практически все можно найти в интернете.

Часто благодарственные молитвы читаются вместе с другими требами: просительными, водосвятными, о неверующих, об исцелении и прочими. В большинстве приходов служится общий молебен, который объединяет все молитвы, заказанные в этот день. Не стоит беспокоиться, «качество» молитвы от этого не пострадает.

Фундамент для спасения души православного христианина – вера в Божий промысел. Все, что случается в нашей жизни, радость и горе, посылается Всевышним во благо нам.

Пока все отлично и имеется кров, вкусная еда, здоровье, достаток в семье – мы уверены, что Господь любит нас. Но как только случаются трудности, недуги и скорби, мы начинаем роптать и считаем, что Христос отвернулся, забыл про нас. Это не так, верующие люди обязаны благоговейно переносить посланные им испытания и не стенать при этом. В таких случаях в народе говорят: «Значит Господь посетил».

Необходимо словами благодарственной молитвы восхвалять Господа Иисуса Христа. Ведь Он таким образом направляет искупительный крест за совершенные нами грехи.

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Все христиане в течение дня вспоминают о Боге, кто делает это всуе, кто сознательно взывает к Творцу. Благодарение за благодеяния Божьи — свод молитв, акафистов и тропарей, написанных святыми или чистосердечное воззвание собственными словами к Творцу, произнесенное в вере и радости.

Читая молитвенные правила, обращаясь с прошениями к святым, верующие в первую очередь просят о здравии, помощи в разрешении семейных проблем и многом другом, и мало кто на первое место ставит благодарение.

За что и почему христиане должны благодарить Бога

В своем послании фессалоникийцам в главе 5:16-18 апостол Павел четко определил состояние христианского поведения:

 • радуйтесь;
 • непрестанно молитесь;
 • за все благодарите.

Здесь же Павел дает ответ, почему христиане должны так поступать, ибо такова Божья воля к тем, кто признает себя последователем Иисуса Христа.

Статьи о благодарственных молитвах:

Интересна последовательность этого наставления. Просыпаясь, радуйтесь, наполняйтесь Божьим присутствием, и только после этого приступайте к молитве, постоянно благодаря Бога за все:

 • утреннее пробуждение;
 • здоровье;
 • пищу;
 • родных и близких;
 • за кров над головой и многие такие важные в нашей жизни вещи, ставшие привычными, что мы уже и не ценим их.

Возможно, кто-то возразит, что для радости и благодарения в это тяжелое время мало оснований, но истинная радость заключается в обетованиях Иисуса Христа, спасении и жизни вечной.

Важно! Легко благодарить, когда ты любим и все имеешь, а вот благодарить Бога в тот момент, когда мирские радости испарились, это и есть вера.

Каждый доктор скажет, что человек, умеющий радоваться, меньше болеет и дольше живет, а скептики чаще впадают в депрессию, испытывают страх и гнев, вызывающие болезни. По исследованию профессора Бостонского университета Бернарда Фикса среди больных онкологией в 2 раза больше недовольных жизнью, чем людей, умеющих радоваться и благодарить Бога за все благодеяния.

Читайте также статьи о христианских добродетелях:

Непрестанная молитва — постоянное общение с Творцом, нахождение в Его присутствии и ведении Духа Святого. Молитву можно сравнить с духовным дыханием. Попробуйте не дышать несколько минут, без дыхания человек умирает, без молитвы он теряет духовную жизнь, защиту.

В непрестанной молитве, которая сама по себе является даром, приближающих нас к Всевышнему Богу, мы приобретаем силу и смелость идти по жизни, побеждая невзгоды и болезни. Утренняя молитва и благодарение творит чудеса, способные исцелить болезнь и разрешить проблемы.

Читая благодарение за все благодеяния Божии, мы можем найти именно ту молитву, в которой будет выражена наша благодарность в конкретной ситуации, главное, делать это с чистым, благодарным сердцем и верой.

Что происходит во время благодарения

Апостол Павел подчеркивает, что благодарить надо за все. В благодарении за всякое благодеяние Божие христиане должны вспомнить, как жили во тьме, не имея Света и надежды. Только в мире, где есть власть Иисуса Христа, живет любовь, доброта и Его чудная благодать слышать и отвечать на молитвы.

Важно! Неблагодарение часто является корнем всех проблем, ибо имея, не видим, теряя, начинаем взывать к Иисусу.

Когда верующие воздают благодарение за всякое благодеяние в Божией молитве, они открывают двери в новый мир, где нет места сатане и его злодеяниям.

Во время регулярного чтения православного молитвослова и благодарения за всякое благодеяние Божье приходят благословения, и счастье, независимое ни от чего, наполняет дом. В период болезни, печали, разочарования христианам надо научиться говорить одно слово «Благодарю». Радоваться, молиться и благодарить — это воля Божья, в которой заключен секрет победы над сатаной.

Неблагодарность — грех

В послании римлянам 1:21-22 апостол Павел называет тех, кто, зная Бога, не благодарят Его, безумцами. В истории о прокаженных мы читаем о том, что из десяти исцеленных только один вернулся поблагодарить Иисуса (Луки 7:11-18).

Во втором послании Тимофею 3:1-5 среди прочих пороков апостол Павел неблагодарность называет признаком окончания мира на земле.

Читайте так же:  Молитва святому феодосию кавказскому

Статьи о православном понимании греха:

Гордость является основным качеством характера, она не позволяет человеку признать могущество Творца, Его помощь в достижениях. Гордому трудно кого-то о чем-то просить и благодарить.

В псалме 49:23 написано, что человек, воздающий хвалу и благодарение Всевышнему, подготавливает путь Божьему благодеянию.

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающие, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются всяческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Господь — бытие мое; Господь — избавление от вечной смерти; Господь — вечный живот мой; Господь — очищение и избавление от множества прегрешений и освящение мое; Господь — сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем; Господь — свет во тьме моей, мир в смятении моем; Господь — заступник в искушениях моих. Он — мышление мое, желание мое, деятельность моя; Он — свет души и тела, пища, питие, одеяние мое, щит мой, оружие мое. Все для меня Господь!

Милосердный, милостивый, человеколюбивый и благий Боже! Благодарю Тебя, Человеколюбче, из глубины моего сердца за великую Твою, неизреченную, отеческую любовь, которою Ты, любвеобильный Боже и Отче, всегда любил меня. Ты печешься о мне, слышишь молитву мою, исчисляешь слезы мои, видишь воздыхания, знаешь всю скорбь мою. Ты даровал мне Твоего возлюбленного Сына чрез вочеловечение Его, чрез святое Евангелие Его научил и утешил меня, чрез пример Его показал мне путь и правило святой жизни, чрез страдание и смерть Его искупил меня от вечной смерти, чрез Его вознесение на небо отверз мне рай и уготовал место на небесах. Ты просветил меня Святым Духом Твоим, освятил, утешил, укрепил, научил меня и даровал мне отраду и чрез Него удостоверил меня в чадстве Божием и вечном наследии. Ты не только явил мне великии благодеяния, но и дал мне Себя Самого с Твоим возлюбленным Сыном и Святым Духом. Как могу я довольно возблагодарить Тебя за эту великую любовь? Даруй мне такое сердце, чтобы я никогда не забывал о любви Твоей. Не попусти ей никогда угаснуть в сердце моем. Воспламени сердце мое, просвети ум мой, освяти волю мою, возрадуй память мою и соедини меня с Собою на веки!

Боже мой, благодарю Тебя, что Ты утвердил стопы мои на стезях Твоих, так что не уклонились шаги мои. Ты явил мне дивную милость Твою, Ты сохранил меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрыл меня от врагов души моей, которые окружают меня. Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Благословен буди, Господи, Боже мой, творящий чудеса един, и благословенно да будет святое имя Твое во веки, и славою Твоею да наполнится вся земля! Аминь.

О Троице, Боже наш! Простое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забудешь нас, ибо Ты Сам сказал: аще и забудет жена отроча свое, Аз не забуду тебе — питать, сохранять, защищать, избавлять и спасать

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувими и серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы Христе, Ты Отца присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия прийти веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже честною кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки: во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя: на Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Слава и ныне: Богородичен

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Молитвослов благодарственная молитва ко господу
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here